A / B / C / D / E / F / G / H / CH / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / Y / Z /

Země světa aneb Odkud je ta známka?

Zdroj pojmů: Malý filatelistický zeměpisný slovníček pro začátečníky (Filatelie 1-15/1962).
 • AM POST

  A
  ACORES
  Azory, portugalské souostroví v Atlantickém oceánu.

  ADEN
  Britská država při Rudém moři na jihozápadním výběžku Arábie.

  AEREO
  Označení pro letecké známky (španělsky).

  AFFRANCHTs
  Přetisk na francouzských známkách, určených pro hromadné zásilky tiskopisů (přetisk ve dvojitém polokruhu, POSTES – vodorovný přetisk pod ním; takto znehodnocené známky se nazývají ,,pré-oblitérés" (francouzsky).

  AFGHANISTAN
  Stát ležící východně od Íránu.

  AFRICA ORIENTALE ITALIANA
  Italská východní Afrika – sdružovala Eritreu, Italské Somálsko a kdysi okupovanou Etiopii.

  AFRIQUE EQUATORIALE FRANÇAISE
  Francouzská rovníková Afrika.

  AFRIQUE FRANÇAISE LIBRE
  Francouzská svobodná Afrika.

  AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
  Francouzská západní Afrika.

  AITUTAKI
  Ostrov v Tichomoří pod správou Nového Zélandu, nyní součást Cookových ostrovů.

  AJUTORUL LEGIONAR
  Pomoc legionářům – rumunské příplatkové známky.

  ALAOUITES
  Alavitské území - za francouzské okupace část Sýrie, později přejmenována na Latakii.

  ALCAZAR OUEZZAN
  Pošta v Maroku (místní).

  ALLEMAGNE
  Německo (francouzsky).

  ALLENSTEIN OLSZTYN, plebiscitai
  Území v Německu v r. 1920.

  ALWAR
  Indický domorodý stát.

  ALGÉRIE
  Alžírsko (francouzsky).

  A.M.G. F.T.T.
  Allied Military Governement – Free Territory of Triest
  Spojenecká vojenská vláda – Svobodné území Terst – přetisk na italských známkách pro pásmo A Svobodného území v Terstu.

  A.M.G.V.G.
  Allied Military Governement – Venezia-Giulia
  Spojenecká vojenská vláda – Benátsko-Julsko – přetisk na italských známkách pro provincii Benátsko-Julsko v roce 1945.

  AM POST DEUTSCHLAND
  Allied Military Post
  Spojenecká vojenská pošta – angloamerické pásmo v Německu po 2. světové válce.

  A.M.S.
  Allied Mail Service
  Spojenecká poštovní služba Itálie v letech 1943 až 1945.

  AMTLICH GEÖFFNET
  Úředně otevřeno – zpáteční známka staroněmeckého státu Würtemberska.

  ANDORRA – ANDORRE
  Andorra, miniaturní republika v Pyrenejích na hranicích Francie a Španělska; nemá vlastní poštu, používá služeb a zvláštních poštovních známek pošty francouzské a španělské.

  ANGOLA
  Portugalská kolonie v jihozápadní Africe.

  ANGRA
  Správní okres na Azorech. Do roku 1868 známky Portugalska, následovaly známky pro Azory. V letech 1892 až 1905 vlastní známky s textem ANGRA. Od roku 1906 opětně známky Azor.

  ANJOUAN
  Ostrov v Komorách u Madagaskaru.

  ANNULÉ
  NEPLATNÉ – přetisk na některých hodnotách francouzských známek.

  ANTIGUA
  Britský ostrov ve skupině malých Antil.

  ANTILY
  Ostrovy táhnoucí se obloukem v délce asi 3200 km od Floridy v Severní Americe až k severnímu pobřeží Jižní Ameriky. Dělí se na Velké Antily (Kuba, Haiti, Portorico, Jamajka) a Malé Antily (100 drobných ostrovů náležejících Velké Británii, Francii, Nizozemsku a USA).

  ANTIOQUIA
  Provincie v Kolumbii (Jižní Amerika).

  A.O.F.
  Afrique Occidentale Française – Francouzská západní Afrika.

  A.O.I.
  Africa Orientale Italiana – Italská východní Afrika – přetisk na italských doplatních známkách.

  A PAYER – TE BETALEN
  DOPLATIT – belgické doplatní známky z let 1895 až 1938 (francouzsko-vlámský).

  A PERCEVOIR
  VYBRAT POŠTOVNÉ – belgické doplatní známky z roku 1870 (francouzsky). Totéž označení mají doplatní známky pro francouzské kolonie z roku 1945 s doplňovacím textem "TIMBRE TAXE".

  APURIMAC
  Provincie v Peru (Jižní Amerika).

  ARABIE SAOUDITE-SAOUDIE
  Saudská Arábie (francouzsky).

  ARBE
  Přetisk na známkách Rjeky-Fiume pro ostrov Ráb, okupovaný Italy v roce 1920.

  AREQUIPA
  Provincie v Peru (Jižní Amerika).

  ARCHIPEL DES COMORES
  Souostroví Komory, viz. COMORES

  ARGENTINA
  Jihoamerická republika; stát BUENOS AIRES měl od roku 1853 do roku 1860 vlastní známky, podobně provincie CORDOBA (1858, 1891), CORRIENTES (1856) a ENTRE-RIOS (1898).

  ARMÉNIE
  Země na Kavkaze (dříve součást SSSR).

  ARMENWET
  "DOBROČINNÉ" – přetisk na nizozemských známkách určených jako služební známky.

  ARMY OFFICIAL
  Armádní, úřední – služební známky pro armádní úřady ve Velké Británii.

  ASAMBLEJA KUSHTETUESE
  Ústavodárné shromáždění – albánské známky z roku 1946.

  ASCENSION
  Britský ostrov v Atlantickém oceánu, západně od pobřeží Afriky. Od roku 1922 přetisky na známkach Svaté Heleny s textem ASCENSION, později vlastní známky.

  AUTOPAKETTI BILPAKET – BUSSPAKET
  Finské balíkové známky pro autobusovou dopravu balíků.

  A-T, A & T
  Annám a Tonkin – přetisk na francouzských koloniálních známkách – území v někdejší Francouzské Indočíně.

  AUXILIO DE INVIERNO
  Zimní pomoc – Španělsko roku 1936.

  AVISPORTO – MAERKE
  Dánské novinové známky, r. 1907, 1915.

  AYACUCHO
  Provincie v Peru (Jižní Amerika).

  AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
  Španělsko, Barcelona od roku 1932.

  AZERBAIJAN
  Azerbájdžán – země na Kavkaze (dříve součást SSSR).

 • B
  B
  Dírkováno – na bavorských známkách z roku 1920; známky pro dopisy osvobozené od poštovného.

  B Dpto Zelaya – Bluefield
  Přetisk na známkách Nicaraguy – departement Zelaya, Nicaragua.

  BADEN
  Bádensko, staroněmecký stát, francouzské okupační pásmo po 2. světové válce.

  B.A. ERITREA
  British Administration. Britská správa – přetisk na. britských známkách pro bývalou italskou Eritreu.

  BAEC – LUFTPOST
  Bayerischer Aeroclub
  Poloúřední letecká bavorská známka z roku 1912.

  BAGAGES – REISGOED
  Zavazadla (francouzsko-vlámsky) – belgické známky z roku 1936 pro zavazadla.

  BAGHDAD
  Přetisk na tureckých známkách za britské okupace Baghdádu za 1. světové války; podle některých katalogů první známky Iráku.

  BAHAMAS
  Bahamské britské ostrovy v Atlantickém oceánu u Floridy.

  BAHAWALPUR
  Indický domorodý stát; vlastní známky od roku 1945; roku 1947 byl připojen k Pákistánu.

  BAHRAIN
  Bahrejnské ostrovy, britský protektorát v Perském zálivu, vlastní známky od roku 1933.

  BAMRA
  Indický domorodý stát.

  BÁNÁT BÁCSKA 1919
  Třířádkový přetisk na maďarských známkách na území Banátu, obsazeného spojenci po 1. světové válce.

  BANGKOK
  Hlavní město Thajska – známky pro britskou poštu v tomto městě.

  BARANYA 1919
  Přetisk na maďarských známkách pro území obsazené Jihoslovany v roce 1919.

  BARBADOS
  Britský ostrov v Malých Antilách v Karibském moři.

  BARBUDA
  Britský ostrov ve skupině Podvětrných ostrovů (Leeward Islands) v Malých Antilách; vlastní známky v letech 1922 až 1924.

  BARWANI
  Indický domorodý stát.

  BASUTOLAND
  Basutsko, britská kolonie obklopená územím Jihoafrické republiky.

  BAYERN
  Bavorsko, staroněmecký stát.

  B.C.A.
  British Central Africa – Britská Střední Afrika – nynější Njasko.

  B.C.O.F. – JAPAN – 1946
  British Commonwealth Occupation Forces – Okupační vojska Britského společenství – přetisk na australských známkách pro okupační vojska Britského společenství v Japonsku.

  BECHUANALAND
  Bečuánsko, britský protektorát v jižní Africe; (rozlišuj od BRITISH BECHUANALAND – Britského Bečuánska, kolonie, která byla v minulém století připojena ke Kapsku).

  BENADIR
  Označení prvních emisí bývalého Italského Somálska.

  BENGASI
  Město v Libyi – přetisk na italských známkách pro poštu v tomto městě.

  BÉNIN
  Dřívější název území pro Dahome ve Francouzské západní Africe; nyní republika Dahome.

  BERGEDORF
  Staroněmecký stát.

  BERMUDA
  Bermudy, souostroví (asi 360 ostrovů) v Atlantickém oceánu, východně od Severní Ameriky, náležející Velké Británii.

  BHOPAL
  Indický domorodý stát.

  BHORE
  Indický domorodý stát – známky nemají nápisy v latince.

  BHUTAN
  Stát ve východních Himalájích – dříve pod ochranou Velké Británie, od roku 1949 pod ochranou Indie, od roku 1971 členem OSN.

  BIJAWAR
  Indický domorodý stát.

  B. M. A.
  British Military Administration – Britská vojenská správa – na okupačních známkách (B. M. A. ERITREA), Somálsko (B. M. A. SOMALIA), Tripolsko (B. M. A. TRIPOLITANIA).

  B. I. T.
  viz BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL.

  BOGOTA
  Provincie republiky Kolumbie (Jižní Amerika).

  BOLIVAR
  Provincie republiky Kolumbie (Jižní Amerika) nazvaná podle jména generála Simona Bolivara, bojovníka za svobodu zemí Latinské Ameriky proti Španělům.

  BOLIVIE
  Indiánská republika Bolívie v Jižní Americe, hlavní město La Paz, leží ve výšce přes 4000 m n. m.

  BOLLO DELLA POSTA NAPOLETANA
  Známka neapolské pošty – staroitalský stát Neapol.

  BOLLO DELLA POSTA DI SICILIA
  Známka sicilské pošty – staroitalský stát Sicílie.

  BOYACA
  Provincie republiky Kolumbie (Jižní Amerika).

  BRAUNSCHWEIG
  Brunšvicko, staroněmecký stát.

  BRAZIL – BRASIL
  Brazílie, největší jihoamerická republika.

  BREMEN
  Brémy, staroněmecký stát.

  BRITISH BECHUANALAND
  Britské Bečuánsko – viz BECHUANALAND.

  BRITISH CENTRAL AFRICA
  Britská střední Afrika (nyní Njasko).

  BRITISH COLUMBIA
  Britská Kolumbie, země na pobřeží Tichého oceánu v Severní Americe, patřící Kanadě.

  BRITISH EAST AFRICA
  Britská východní Afrika (nyní Kenja).

  BRITISH HONDURAS
  Britský Honduras, britská kolonie (Střední Amerika).

  BRITISH NEW GUINEA
  Britská Nová Guinea, britské, nyní australské území na jihovýchodní části ostrova Nová Guinea, od roku 1907 Papua.

  BRITISH NORTH BORNEO
  Britské Severní Borneo, britská država v severní části ostrova Borneo.

  BRITISH SOLOMON ISLANDS
  Britské Šalomounovy ostrovy (Oceánie).

  BRITISH SOUTH AFRICA COMPANY
  Britská jihoafrická společnost – území spravované touto společností je nynější Rhodesie.

  BRUNEI
  Britská država v severní části ostrova Borneo.

  BUENOS AIRES
  viz. ARGENTINA.

  BUNDI
  Indický domorodý stát.

  BUREAU INTERNATIONAL D'EDUCATION
  Mezinárodní úřad pro výchovu – třířádkový přetisk na švýcarských známkách – služební známky.

  BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL
  Mezinárodní úřad práce – třířádkový přetisk na švýcarských známkách, služební známky – rozlišuj od známek vydávaných jinými zeměmi (např. Belgie, Československo) při příležitosti zasedání této organizace (přetisky B.I.T.).

  BURMA
  Barma, země v Zadní Indii, jako britská kolonie vydávala vlastní známky od roku 1937, za 2. světové války obsazena Japonci, od roku 1948 nezávislý stát.

  BUSHIRE
  Búčáhr, Búšir, město v Íránu při Perském zálivu, okupované dočasně Brity.

  BUSSAHIR STATE
  Indický domorodý stát.

 • C
  CABO JUBI-JUBY
  Mys Jubi, část Španělské západní Afriky.

  CABO VERDE
  Zelený mys – Kapverdské ostrovy, portugalská država u západního pobřeží Afriky. CAISSE d'AMORTISSEMENT
  Amortizační pokladna – přetisk na francouzských známkách.

  CALCHI-CARCHI
  Ostrov ve skupině ostrovů Dodekanes v Egejském moři – přetisk na italských známkách.

  CALIMNO-CALINO
  Ostrov ve skupině ostrovů Dodekanes v Egejském moři – přetisk na italských známkách.

  CAMBODGE
  Kambodža, země v Indočíně, od roku 1949 autonomní stát, od roku 1954 zcela nezávislá.

  CAMEROUN
  Kamerun, bývalá německá kolonie v Africe, později francouzské mandátní území, nyní nezávislá republika.

  CAMPIONE
  Italská enkláva ve Švýcarsku.

  CANADA
  Kanada, dominium Britského společenství národů (Severní Amerika).

  CANAL ZONE
  Průplavní pásmo kolem Panamského průplavu – država Spojených států amerických.

  CANARIAS (Islas Canarias)
  Kanárské ostrovy v Atlantickém oceáně při severozápadním pobřeží Afriky; s výjimkou provizórií za občanské války používají španělských známek.

  CANCELLED
  NEPLATNÉ – přetisk na známkách ostrova Mauritius.

  CANEA
  Ostrov Kréta ve Středozemním moři (italsky).

  CANÉE
  Ostrov Kréta ve Středozemním moři (francouzsky).

  CAIVIOIM
  Kanton, město v Číně.

  CAPE OF GOOD HOPE
  Mys Dobré Naděje – Kapsko, kdysi britská kolonie v jižní Africe, nyní provincie Jihoafrické republiky.

  CASO
  Ostrov Kasos ve skupině ostrovů Dodekanes v Egejském moři – přetisk na italských známkách.

  CASTELLORIZO-CASTELROSSO
  Ostrov ve Středozemním moři při jižním pobřeží Turecka; roku 1915 obsazen Francouzi, roku 1921 postoupen Itálii, v roce 1942 spolu s ostatními Egejskými ostrovy postoupen Řecku.

  CAUCA
  Provincie republiky Kolumbie (Jižní Amerika).

  CAVALLE
  Francouzský poštovní úřad v městě Kavale (dříve tureckém, nyní řeckém).

  CAYMAN ISLANDS
  Kajmanské ostrovy v Karibském moři, administrativně náležejí k Jamajce.

  CENT
  Měnová jednotka – za německé okupace Belgie a severní Francie, přetisk na německých, známkách.

  CENTIME A PERCEVOIR
  viz. A PERCEVOIR.

  C.E.F.
  CAMEROON EXPEDITIONARY FORCES - Kamerunská expediční vojska – britská okupace Kamerunu po první světové válce.

  C.E.F.
  CHINA EXPEDITIONARY FORCES - Čínská expediční vojska – britská okupace v Číně roku 1900.

  CENTRAFRICAINE – RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
  Středoafrická republika, bývalá francouzská kolonie Ubangi-Šari (Oubangui-Chari).

  CERRADO Y SELLADO – POR LA OFFICINA
  Nápis, na mexických zpátečních známkách.

  CEYLON
  Cejlon (též Srí Lanka), ostrov v Indickém oceánu při jižní části Přední Indie, bývalá britská kolonie, nyní dominium.

  CILICIE
  Kilikie, část asijského Turecka, okupovaná Francií po první světové válce.

  C.F.A. – F.
  COLONIAL FRANÇAIS AFRICAIN
  Frank (měnová jednotka) – francouzský koloniální africký frank; přetisk na francouzských známkách určených pro ostrov Réunion, kde je v oběhu koloniální frank, ač ostrov je formálně zámořským departementem Francie.

  CIRENAICA
  Kyrenaika, část býv. italské kolonie Libye, nyní část Libyjského království.

  C.I.H.S.
  COMISSION INTFRALLIÉE, HAUTE SILESIE – Mezispojenecká komise, Horní Slezsko – přetisk na bývalých německých známkách pro bývalé území Horního Slezska.

  C.M.T.
  Rumunská okupace Haliče v roce 1919 – přetisk na rakouských známkách.

  COCHIN (ANCHAL)
  Indický domorodý stát.

  COCHINCHINE
  Kočinčína, část bývalé Francouzské Indočíny, nyní část Vietnamu.

  COLEGIO DE HUÉRFANOS DE TELÉGRAFOS
  Dobročinné španělské známky z roku 1927.

  COLIS POSTAL – COLIS POSTAUX
  Balíkové známky Francie a Alžírska.

  COLIS POSTAUX-POSTCOLIS
  Belgické balíkové známky z roku 1957.

  COLOMBIA
  Kolumbie, republika v severozápadní části Jižní Ameriky, dřívější název Nová Granada (Nueva Granada).

  COMMISSION FÜR RETOURBRIEFE
  Zpáteční známka, Wirtembersko.

  COMMISSION FÜR RETOURBRIEFE-AUGSBURG
  Zpáteční známka, Bavory.

  COMMISSION INTERALLIÉE MARIENWERDER
  Mezispojenecká komise Marienwerder – přetisk na německých známkách pro bývalé plebiscitní území Marienverder v roce 1920.

  COMMUNICACIONES
  Spoje – výplatní španělské známky z roku 1870.

  COMORES
  Komory, souostroví západně od severní části Madagaskaru, francouzská kolonie.

  CONFOEDERATIO HELVETICA
  Švýcarská konfederace – latinský nápis na některých švýcarských známkách.

  CONGO-RÉPUBLIQUE DU CONG
  1 – Republika Kongo (hlavní město Brazzaville) – bývalé Francouzské Kongo.
  2 – Republika Kongo (hlavní město Léopoldville) – bývalé Belgické Kongo.

  CONGO BELGE
  Belgické Kongo.

  CONGO FRANÇAIS
  Francouzské Kongo.

  CONSEIL DE L'EUROPE
  Evropská rada – francouzské služební známky pro Evropskou radu ve Štrasburku (přetisk). Rozlišuj od různých příležitostných známek "EUROPA".

  CONSEJO INTERPROVINCIAL DE ASTURIAS Y LEON
  Meziprovinciální rada Asturie a Leonu – španělské známky místního vydání z let 1936-1937.

  CONTRACT DIVERS
  Známky přeměněné na kolky – přetisk na některých známkách francouzských kolonií.

  CONTROLE REPARTITEUR
  Alžírské balíkové známky.

  COO-COS
  Ostrov Kos ve skupině ostrovů Dodekanes v Egejském moři – přetisk na italských známkách.

  COOK ISLAND
  Cookovy ostrovy (Polynésie v Tichomoří).

  CORDOBA
  Provincie Argentiny (místní známky z roku 1858).

  CORFU
  Korfu, ostrov ve Středozemním moři.

  CORREIO
  Pošta – výplatní portugalské známky z roku 1853.

  CORREO AEREO
  Letecká pošta – na známkách Španělska, jeho držav a latinsko-amerických území.

  CORREO GRANADINA
  Granadská pošta – na starých známkách Kolumbie (tehdy ještě Nové Granady).

  CORREO OFFICIAL
  Úřední pošta – na španělských služebních známkách z roku 1855.

  CORREO URGENTE
  Spěšná pošta – na španělských spěšných známkách.

  CORREOS (s případným vyznačením země)
  Známky zemí Latinské Ameriky; bez dalšího textu – známky Španělských Antil z let 1855 a 1862 (s portrétem královny).

  CORREOS 1854
  Španělské služební známky z roku 1854.

  CORREOS DE LIMA
  Peruánské zpáteční známky.

  CORREOS DE LOS DIPUTADOS
  Španělské služební známky z roku 1896.

  CORREOS – FRANCO – CUARTOS
  Španělské výplatní známky z roku 1851.

  CORREOS INTERIOR
  Vnitřní pošta – filipínské známky z doby španělského panství.

  CORREOS – POSTE DE MAR
  Mexické nezoubkované známky z roku 1875 pro zásilky dopravované po moři.

  CORRESPONDENCIA URGENTE
  Španělské spěšné známky.

  CORRIENTES
  Argentinská provincie.

  COSTA RICA
  Kostarika, středoamerická republika.

  CÔTE D'IVOIRE
  Pobřeží slonoviny, bývalá francouzská kolonie, nyní nezávislá republika v západní Africe při Guinejském zálivu.

  CÔTE (FRANÇAISE) DES SOMALIS
  Francouzské Somálsko – somálské pobřeží – viz DJIBOUTI a OBOCK.

  COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE
  Stálý mezinárodní soudní dvůr – nizozemské služební známky pro tuto mezinárodní instituci.

  COURRIER DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS
  Korespondence Společnosti národů – přetisk na švýcarských známkách určených pro dopravu pošty bývalé Společnosti národů v Ženevě.

  COURRIER DU BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL
  Korespondence Mezinárodního úřadu práce – přetisk na švýcarských známkách, určených pro dopravu pošty tohoto úřadu.

  CRETE
  Kréta, ostrov ve Středozemním moři – známky pro francouzské poštovní úřady.

  CRUZ VERMELHA PORTUGUESA
  Portugalský Červený kříž – na portugalských příplatkových známkách.

  CRUZADA CONTRE EL FRIÓ
  Boj proti zimě – španělské známky z roku 1936.

  CUBA
  Kuba, největší ostrov Velkých Antil, do roku 1898 španělská država, potom okupován Spojenými státy, od roku 1902 podle jména nezávislá republika; Kuba se skutečně nezávislou stala teprve roku 1959, kdy se vlády ujal Fidel Castro.

  CUCUTA
  Provincie republiky Kolumbie (Jižní Amerika).

  CUNDINAMARCA
  Provincie republiky Kolumbie (Jižní Amerika).

  CURAÇAO
  Největší ostrov v Nizozemských Antilách při severním pobřeží Jižní Ameriky; někdy též označení pro celé Nizozemské Antily.

  CUSCO
  Hlavní město někdejší říše Inků na území dnešní jihoamerické republiky Peru.

  CYPRUS
  Kypr, ostrov ve Středozemním moři, do roku 1960 britská država, nyní nezávislá republika.

 • D
  DAHOMEY
  Dahome, bývalá francouzská kolonie (někdejší Bénin), nyní nezávislá republika v západní Africe při Guinejském zálivu.

  DANMARK
  Dánsko.

  DANSK-VESTINDISKE
  Dánská Západní Indie – část Panenských ostrovů v Malých Antilách náležejících do roku 1917 Dánsku; v roce 1917 prodány Spojeným státům americkým.

  DANZIG
  Gdansk, svobodné město na pobřeží Baltického moře v letech 1918 – 1939. Nyní součást Polska.

  DEDEAGH
  Francouzský poštovní úřad v někdejším Turecku (nynější řecké město Alexandropolis).

  DEMNAT MARRAKECH
  Místní pošta v Maroku.

  DEPARMENTOS-DEPARTATOS DEL SUR
  Peru, provincie Arequipa z roku 1882.

  DESÍTKA
  Přítisk číslice 10 na známce typu "Germania" – Polsko z roku 1919.

  DEUTSCH-NEUGUINEA
  Německá Nová Guinea – bývalá německá kolonie v severovýchodní části ostrova, nyní australské mandátní území.

  DEUTSCH-OSTAFRIKA
  Německá východní Afrika – bývalá německá kolonie po 1. světové válce rozdělena mezi Velkou Británii (Tanganjika), Belgii (Ruanda-Urundi) a Portugalsko (Kionga).

  DEUTSCH-SÜDWESTAFRIKA
  Německá jihozápadní Afrika – bývalá německá kolonie, nyní spravována Jihoafrickou republikou.

  DEUTSCHE BUNDESPOST
  Německá spolková pošta – označení známek Německé spolkové republiky přejmenované v roce 1990 po sjednocení s Německou demokratickou republikou na Spolkovou republiku Německo.

  DEUTSCHE DEMOKRATISCHE REPUBLIK
  Německá demokratická republika. V roce 1990 připojeno k Němeské spolkové republice.

  DEUTSCHE FLUGPOST
  Německá letecká pošta.

  DEUTSCHE POST
  Německá pošta – označení známek bývalé okupační správy v Německu po 2. světové válce.

  DEUTSCHE REICHSPOST
  Německá říšská pošta (od roku 1905).

  DEUTSCHES REICH
  Německá říše – na německých známkách do roku 1944.

  DEUTSCHÖSTERREICH
  Německé Rakousko – Rakousko v prvních letech po 1. světové válce.

  DEVOLUCIÓN DE CORRESPONDENCIA SOBRANTE-CORREOS
  Španělské zpáteční známky.

  DHAR
  Indický domorodý stát.

  DIÉGO-SUAREZ
  Bývalá francouzská kolonie v severní části Madagaskaru, později s ním spojené.

  DIENSTMARKE
  Služební známka – služební známky Německa a staroněmeckých států.

  DIMENSION
  Známky přeměněné na kolky - přetisk na známkách některých francouzských kolonií.

  DJ
  (zkratka DJIBOUTI) – označení prvních známek Francouzského Somálska, hlavní město Djibouti – Džibuti.

  DOMINICA
  Britský ostrov v Malých Antilách v Karibském moři.

  DOMINICANA
  República Dominicana – Dominikánská republika ve východní části ostrova Haiti ve Velkých Antilách.

  DORPAT
  Město v Estonsku.

  DURAZZO
  Italský název pro město Dráč v někdejším Turecku, později v Albánii – přetisk na známkách určených pro bývalou italskou poštu v tomto městě.

  DUTTIA
  Indický domorodý stát.

 • E
  E.A.F.
  East Africa Forces – Východoafrická vojska – přetisk na britských známkách používaných britskými okupačními vojsky v bývalém Italském Somálsku.

  EAST AFRICA AND UGANDA
  Východní Afrika (nynější Keňa) a Uganda.

  ECUADOR
  Republika na severozápadním pobřeží Jižní Ameriky.

  EESTI POST
  Estonská pošta. Estonsko.

  EGEO
  Přetisk na italských známkách pro italské ostrovy v Egejském moři.

  EGYPT-EGYPTE
  (angl., franc.) Egypt, zprvu místokrálovství pod formální tureckou nadvládou, v letech 1914 až 1922 britský protektorát, v letech 1922 až 1952 království, v letech 1953 až 1958 republika, v letech 1958 až 1961 oblast SAR (Spojené arabské republiky).

  EIRE
  Irsko (na známkách nezávislého Irska).

  ELOBEY-ANNOBON-CORISCO
  Španělské ostrovy v Guinejském zálivu.

  ELSAS
  Alsasko, součást Alsaska-Lotrinska v letech 1870 až 1918 a v letech 1940 až 1944 okupované Německem; zvláštní známky byly vydány jen v roce 1940.

  ELSAS-LOTHRINGEN
  Alsasko-Lotrinsko, francouzské území okupované Německem v roce 1870.

  EMPIRE FRANCAIS
  Francouzské císařství.

  ENREGISTREMENT
  Známky přeměněné na kolky – přetisk na známkách francouzského Kamerunu.

  ENTRE-RIOS
  Argentinská provincie.

  EPIRUS
  Území na Balkáně mezi Albánií a Řeckem.

  ERITREA
  Část Etiopie, bývalá italská kolonie ve východní Africe, v letech 1941 – 1952 pod britskou správou.

  ERSTE K. K. PRIV. DONAUDAMPFSCHIFFAHRT-GE-SELLSCHAFT
  První c. k. privátní dunajská paroplavební společnost.

  ESCUELLAS
  Kolkové známky Venezuely (Jižní Amerika).

  ESTERO
  Zahraničí – přetisk na italských známkách určených pro poštovní úřady v zahraničí.

  ESTLAND
  Estonsko (německy) – okupační místní vydání z roku 1941.

  ETABLISSEMENTS (FRANÇAIS) DE L'INDE
  Francouzské državy v Indii – oficiální označení Francouzské Indie.

  ETABLISSEMENTS (FRANÇAIS) DE L'OCEANIE
  Francouzské državy v Oceánii – oficiální označení Francouzské Oceánie, která zahrnovala francouzské državy v Oceánii kromě Nové Kaledonie a ostrovů Wallis a Futuna; od roku 1958 je novým úředním názvem této državy Polynésie Française – Francouzská Polynésie.

  ÉTAT FRANÇAIS
  Francouzský stát – oficiální název Francouzské republiky v letech 1941 – 1944.

  ÉTAT INDÉPENDANT DU CONGO
  Nezávislý Konžský stát – oficiální označení Konga až do formálního převzetí Belgií v roce 1908.

  ETHIOPIE
  Etiopie, císařství v severovýchodní Africe.

  EUPEN-MALMEDY
  Německá města připojená roku 1919 k Belgii, v letech 1940 až 1944 přechodně opět k Německu.

  EXPRESS DELIVERY
  Spěšné doručení – novozélandské spěšné známky.

 • F
  FACTAJ 5 LEI
  Rumunské balíkové známky z roku 1928.

  FALKLAND ISLANDS
  Falklandské ostrovy, britská kolonie východně od jižní části Jižní Ameriky.

  FALKLAND ISLANDS DEPENDENCIES
  Dependence Falklandských ostrovů – britské državy v Antarktidě (Jižní Georgie, Jižní Orkneje, Jižní Shetlandy a Grahamova země).

  FALTA DE PORTE
  Místní mexické doplatní známky z roku 1892.

  FARIDKOT
  Indický domorodý stát.

  FARiDKOT STATE
  Faridkot jako konvenční stát – přetisk na známkách Britské Indie.

  FEN
  Označení měnové jednotky na mandžuských známkách.

  FERNANDO PÖO
  Španělský ostrov v Guinejském zálivu při pobřeží západní Afriky.

  FEZ MEKNEŠM
  Místní pošta v Maroku.

  FEZ SEFROU
  Místní pošta v Maroku.

  FEZZAN
  Jižní část Libye, v roku 1943 – 1951 pod francouzskou správou.

  FIJI
  Ostrovy Fidži, britské ostrovy v Tichomoří (skupina asi 320 ostrovů).

  FILIPINAS
  Filipíny, souostroví v Tichém oceánu, do roku 1898 patřily Španělsku, potom država USA, od roku 1936 se širokou autonomií, v letech 1942 až 1944 okupovány Japonskem, od roku 1946 nezávislá republika.

  FINLAND
  Finsko.

  FISC
  Známky přeměněné na kolky – přetisk na některých známkách francouzských kolonií.

  FIUME
  Přístav Rjeka na Jaderském moři, který byl po několik let po 1. světové válce svobodným městem (italsky).

  FLUGPOST
  Letecká pošta (německy).

  FORMOSA-TCHAI-WAN
  Ostrov při východním čínském pobřeží, v letech 1894 až 1945 okupován Japonci, od roku 1949 útočištěm čankajškovců, neuznaný stát.

  FRANCA Ancachs
  Provincie Peru 1884, přetisk na známkách Peru.

  FRANCE LIBRE
  Svobodná Francie – kolonie, které se za druhé světové války připojily k výboru generála de Gaulla a bojovaly dále po boku spojenců – přetisk na známkách francouzských kolonií.

  FRANCO
  Frankovací švýcarské nálepky.

  FRANCO BOLLO
  Italské výplatní známky z roku 1862.

  FRANCO BOLLO POSTALE ROMAGNE
  Výplatní známky, Romagna, staroitalský stát.

  FRANCO C. POSTE 10 BOLLO C. DIECI
  Známky Sardinie, staroitalský stát.

  FRANCO BOLLO POSTALE (vedle zkřížených klíčů)
  Známky Církevního státu z roku 1852.

  FRANCOBOLLO DI STATO
  Italské služební známky z roku 1875.

  FRANCO 5 RAPPEN
  Švýcarské výplatní známky.

  FRANCO-3. PAR.-SCRISOREI
  Rumunské známky z roku 1862.

  FRANCO MARKE
  Známka staroněmeckého státu Brémy z roku 1855.

  FREI DURCH ABLÖSUNG
  Služební známky Německa a staroněmeckých států.

  FREIE STADT DANZIG
  Svobodné město Gdaňsk – viz. DANZIG.

  FREIMARKE (nahoře) 3 KREUZER (po 3 stranách)
  Známky staroněmeckého státu Wirtemberska z roku 1867.

  FREIMARKE-SILBERGROSCHEN
  Známky staroněmeckého státu Pruska a thurn-taxiské pošty.

  FRIEDRICH WILHELMSHAFEN
  Rekomandační nálepka Deutsch-Neuguinea – britské okupační provizórium z roku 1915 v bývalé Německé Nové Guineji.

  FRIMAERKE KGL. POST
  Výplatní známka, královská pošta – výplatní známky Dánska.

  FRIMÄRKE LOKALBREF
  Švédské známky pro vnitřní službu.

  FRIMÄRKE 4 SKILLING
  Norské výplatní známky z roku 1855, uprostřed znak se lvem a korunkou.

  FUNCHAL
  Hlavní město ostrova Madeiry a jméno distriktu, zahrnujícího ostrov.

 • G
  G – G.W.
  Griqualand – Griqualand West, britská kolonie pro přechodnou dobu oddělená od Kapska.

  GAB
  viz. GABON.

  GABON
  Gabun, francouzská država v rovníkové Africe, nyní nezávislá Gabunská republika (République Gabonaise).

  GAMBIA
  Gambie, britská kolonie na severozápadním pobřeží Afriky.

  GARZÓN
  Provincie v republice Kolumbii (Jižní Amerika).

  GEN. GOUV. WARSCHAU
  Generální gouverment Varšava – přetisk na bývalých německých známkách určených pro obsazená území ruského Polska za 1. světové války.

  G.E.A.
  German East Africa – Německá východní Afrika – britské okupační vydání pro bývalou Německou východní Afriku za 1. světové války.

  GENERALDIREKTORATET FOR POSTWAESENET
  Generální ředitelství pošt – dánská zpáteční známka.

  GHADAMÉS
  Území z jižní části Libye, okupované Francouzi v letech 1943 až 1951.

  GHANA
  Nezávislý stát v západní Africe, bývalá britská država Gold Coast – Zlaté pobřeží.

  GILBERT-ELLICE ISLANDS
  Gilbertovy ostrovy, britská kolonie, zahrnující čtyři skupiny ostrovů v Tichomoří východně od Nové Guineje.

  GIORNAL FRANCO BOLLO STAMP
  Italské známky z roku 1862.

  G.N.R.
  GUARDIA NAZIONALE REPUBLICANA - Republikánská národní garda – přetisk na italských známkách z roku 1943.

  GOBIERNO
  Vláda – přetisk na známkách Peru – služební známky.

  GOLD COAST
  Zlaté pobřeží – bývalá britská kolonie při Guinejském zálivu, nyní republika Ghana.

  GOLF DE BÉNIN
  Beninský záliv – viz. BÉNIN.

  GOVERNMENT-TWENTY FIVE CENTS
  Cejlonské služební známky.

  GOVERNO MILITARE ALLEATO
  Spojenecká vojenská vláda – přetisk na italských známkách v letech 1943 až 1945.

  GRAHAM LAND
  Grahamova země, britské území v Antarktidě, součást Dependencí Falklandských ostrovů.

  G.P.E.
  GUADELOUPE (zkratka) přetisky na známkách pro francouzské kolonie.

  GRANDE COMORE
  Ostrov v Komorském souostroví, Indický oceán, Afrika.

  GRAND LIBAN
  Velký Libanon – v době francouzské správy, nyní Libanonská republika.

  GRENADA
  Britský ostrov v Malých Antilách v Karibském moři.

  G.R.I.
  Zkratka GEORGIUS REX IMPERATOR – Jiří král císař (latinsky) – oficiální monogram panovníka, užívaný jako symbol britského státu – přetisk na okupačních vydáních známek pro bývalé německé kolonie po 1. světové válce.

  GRIQUALAND
  Britská kolonie, vytvořená dočasně na území Kapska.

  GRÖNLAND
  Grónsko, ostrov v arktické části Severní Ameriky, dánská država.

  GUADALAJARA
  Mexická provincie.

  GUADELOUPE
  Francouzský ostrov v Malých Antilách.

  GUAM
  Ostrov v Tichomoří východně od Filipín, do roku 1898 patřil Španělsku, od té doby náleží USA.

  GUANACASTE
  Přetisk na známkách středoamerické republiky Kostariky.

  GUATEMALA
  Středoamerická republika.

  GUIN PORTUGUESA
  Portugalská Guinea, západní Afrika.

  GUINEA ESPANOLA
  Španělská Guinea, západní Afrika. V roce 1959 byla rozdělena na Fernando Póo a Rio Muni.

  GUINÉE
  Republique de Guinée – nezávislá republika na pobřeží západní Afriky (bývalá Francouzská Guinea).

  GUINÉE FRANÇAISE
  Francouzská Guinea – bývalá francouzská kolonie v západní Africe, nyní nezávislá Guinejská republika.

  GUYANE FRANÇAISE
  Francouzská Guayana – francouzská država (severní část Jižní Ameriky).

  GWALIOR
  Indický konvenční stát.

 • H
  HADRAMOUT
  Hadramautské protektoráty – součást britské državy Adenu v Arábii.

  HAITI
  Ostrov ve Velkých Antilách; západní část tvoří Republika Haiti (černošské obyvatelstvo mluví jazykem francouzským, východní část tvoří Dominikánská republika (mulatské obyvatelstvo mluví španělsky).

  HAMBURG
  Svobodné a hanzovní město v Německu, staroněmecký stát.

  HANNOVER
  Hannoversko, staroněmecký stát.

  HATAY DEVLETI
  Území Alexandrettského sandžaku, který byl roku 1938 odtržen od Sýrie a připojen k Turecku.

  HAUT-SENEGAL-NIGER
  Horní Senegal a Niger – území na severu Francouzské západní Afriky, bývalá francouzská kolonie.

  HAUTE SILESIE
  Horní Slezsko, bývalé plebiscitní území pod správou mezinárodní komise v letech 1920 až 1921.

  HAUTE VOLTA
  Horní Volta, dřívější francouzská kolonie, nyní nezávislá republika v severozápadní Africe.

  HAWAII
  Havajské ostrovy v Tichomoří (Sandwichovy); do konce 19. století nezávislý stát, od roku 1900 teritorium USA, od roku 1960 jeden ze států přičleněných k USA. Nápis HAWAII se vyskytuje též na některých známkách USA.

  HELVETIA
  Švýcarko (latinsky).

  HEDJAZ
  Hedžaz, stát v západní části Arábie, později spojen s Nedždem v Saudskou Arábii.

  HELIGOLAND
  HELGOLAND ostrov při ústí Labe a Vezery v Severním moři; britská okupace až do roku 1890, potom byl vyměněn za Zanzibar; některé katalogy jej zařazují mezi staroněmecké státy.

  HERBERTSHÖHE
  Rekomandační nálepka bývalé kolonie Deutsch-Neuguinea – britské okupační provizórium v Nové Guineji v roce 1915.

  HERM ISLAND
  Ostrov Herm v průlivu kanálu La Manche.

  H. H.
  Zkratka HIS HIGHHESS. Jeho Výsost NAWAB SHANJAHANBE GAM – titul a jméno panovníka na známce indického domorodého státu Bhopalu.

  HOGAR TELEGRÁFICO
  Španělské dobročinné známky.

  HOI-HAO
  Bývalý francouzský poštovní úřad v Číně.

  HOLKAR STATE
  Indický domorodý stát.

  HOLSTEIN
  Holštýnsko, staroněmecký stát.

  HONDA
  Provincie jihoamerické republiky Kolumbie.

  HONDURAS
  Středoamerická republika.

  HONGKONG
  Britská kolonie na čínském pobřeží, nyní součást Číny.

  HORTA
  Distrikt v Azorech.

  HRZGL-POST-FRM
  Herzogliche Post – Freimarke – Vévodská pošta, výplatní známka z roku 1864 – Holštýnsko, staroněmecký stát.

  HUACHO
  Provincie v Peru (Jižní Amerika).

  HUÉRFANOS DEL CUERPO DE TELÉGRAFOS
  Španělské dobročinné známky.

  HYDERABAD
  Hajdarábád, indický domorodý stát; velká část známek má jen nápis POSTAGE nebo POST STAMP.

 • CH
  CHALA
  Provincie jihoamerické republiky Peru.

  CHAMBA
  Indický konvenční stát.

  CHAMBRE DE COMMERCE
  Obchodní komora (francouzsky).

  CHARKARI STATE
  Indický domorodý stát.

  CHEMINS DE FER-SPOORWEGEN
  Železnice francouzsko-vlámsky – označení pro belgické železniční známky.

  CHICLAYO
  Provincie jihoamerické republiky Peru.

  CHIFFRE-TAXE
  Francouzské doplatní známky z let 1859 a 1871.

  CHILE
  Jihoamerická republika na pobřeží Tichého oceánu.

  CHINA 1906
  Nevydané známky pro belgickou poštu v Číně, přetisk na belgických známkách, k jejímuž zřízení nedošlo.

  CHINA
  Britská pošta v Číně – přetisk na známkách HONGKONGU až do roku 1930.

  CHINA
  Německá pošta v Číně v letech 1886 až 1917, přetisk na německých známkách.

  CHINE
  Přetisk na francouzských nebo indočínských známkách (též známky přímo s textem CHINE) pro francouzskou poštu v Číně (zrušeny koncem roku 1922).

  CHRISTMAS ISLAND
  Vánoční ostrov –
  1. Ostrov v Indickém oceánu, do roku 1958 spolu se Singapurem byl součástí Prulivových osad (Straits Settlements), resp. Malajska; pak postoupen Austrálii
  2. Ostrov v severozápadní části Oceánie, administrativně podléhající Gilbertovým ostrovům

 • I
  IDAR
  Indický domorodý stát.

  I.E.F.
  INDIAN EXPEDITIONARY FORCES - Indická expediční vojska – přetisk na známkách Britské Indie v roce 1914.

  IFNI
  Španělská kolonie při severozápadním pobřeží Afriky.

  ILE ROUAD
  Ostrov Ruad při pobřeží Sýrie, okupovaný Francouzi v roce 1916.

  ILES WALLIS ET FUTUNA
  Ostrovy Wallis a Futuna, francouzská država v Tichomoří.

  IMPER. REG. POSTA AUSTR.
  Imperialis regalis posta austríaca – císařská královská rakouská pošta – rakouská pošta v Levantě (latinsky).

  IMPERIAL JAPANESE POST
  Císařská japonská pošta (bývalá).

  IMPOSTO DE GUERRA
  Španělské válečné známky.

  INDIA
  Indie, bývalá Britská Indie, nyní nezávislá Indická republika
  a) Indické domorodé státy: Těchto domorodých států bylo v Indii přes 600, jejich rozloha i rozsah autonomie nebyl vždy stejný. O poštovnictví neměly s vládou Britské Indie žádnou smlouvu a pokud vydávaly samy známky, byla jejich platnost omezena jen na území vydávajícího státu. Pro vyplácení korespondence mimo území domorodého státu bylo nutno použít indických známek. Proto byly na území těchto domorodých států buďto centrální indické poštovní úřady, anebo měly domorodé poštovní úřady v zásobě indické poštovní známky. Vlastní známky vydávaly tyto domorodé státy: Alwar, Bahawalpur, Bamra, Barwani, Bhopal, Bhore, Bijawar, Bundi, Bussahir, Kašmír, Charkari, Cochin, Duttia, Dhar, Faridkot (od roku 1886 se stal konvenčním státem), Hyderabad, Holkar (Indore), Idar, Jaipur (Rajastan), Jhalawar, Jasdan, Jhind (do roku 1885), Kishengarh, Las Bela, Morwi, Nandgame, Nowanuggur, Orcha, Puntch, Rajpipla, Sirmur, Soruth, Travankur a Travankur-Cochin. Známky těchto států pozbyly platnosti 1.5.1950 (Travankur-Cochin 1.7.1951) a od toho času jsou používány známky Indické republiky.
  b) Indické konvenční státy měly s vládou Britské Indie úmluvu o poštovnictví. Používaly známek Britské Indie s přetiskem názvu své země. Těmito známkami se vyplácely zásilky do celé Britské Indie, nikoli však mimo její území. Byly to tyto státy: Chamba, Faridkot (od roku 1867), Gwalior, Jhind (od roku 1885), Nabha a Putiala. Tyto známky pozbyly dne 1.1.1951 platnosti a byly nahrazeny známkami Indické republiky.

  INDO-CHINE – INDOCHINE
  Francouzská Indočína – zahrnovala Kambodžu, Laos (nyní samostatná království) a Annám, Tonkin a Končinčínu (tvořící Vietnam).

  INDONESIA
  Indonésie – po porážce Japonska byla vyhlášena nezávislá Indonéská republika, jejíž název byl později změněn na Indonesia. Nezávislost získala Indonésie až roku 1949. Je to ostrovní říše, zahrnující Sumatru, Jávu, Celebes a další menší ostrovy.

  INDORE STATE-HOLKAR
  Indický domorodý stát.

  INHAMBANE
  Distrikt v portugalské kolonii Mosambiku.

  ININI
  Část Francouzské Guayany v Jižní Americe.

  INKERI
  Ingrie – území při hranicích Finska.

  INLAND 3 cents
  Výplatní známka Libérie z roku 1881.

  INLAND REVENUE
  Velká Británie, kolky používané jako známky v roce 1881.

  INSELPOST
  Ostrovní pošta – místní známky bývalých německých vojsk, odříznutých v roce 1944 na ostrovech Krétě a Rhodu a zásobované letecky.

  IRÁN
  Dříve Persie, stát v Přední Asii.

  IRAQ
  Irák – mandátní území Velké Británie, od roku 1932 nezávislé království, od roku 1958 republika.

  I.R. OFFICIAL
  Britské služební známky.

  ISLAND
  Ostrov v Atlantickém oceáně, do roku 1918 država Dánska, potom království v unii s Dánskem, od roku 1944 nezávislá republika.

  ISLAS GALÁPAGOS
  Ostrov Galapágy (Želví ostrovy) v Tichém oceánu, západně od Ecuadoru, jemuž patří.

  ISLAS DE JUAN FERNANDEZ
  Ostrovy Juana Fernandeze – přetisk na chilských známkách z roku 1910.

  ISOLE ITALIANE DELL'EGEO
  Bývalá italská okupace ostrovů v Egejském moři – Rhodos a souostroví Dodekanés, kterých se Italové zmocnili na Turcích roku 1911, byly rozšířeny roku 1921 o ostrov Castelrosso; v roce 1944 byly obsazeny vojskem Velké Británie a roku 1947 připojeny k Řecku.

  ISOLE
  JONIE bývalá italská okupace Jónských ostrovů v roce 1941.

  ISRAEL
  Izrael – stát při západním pobřeží Přední Asie.

  ITÄ-KARJALA
  Východní Karélie (přetisk na finských známkách).

  ITALY
  Itálie (anglicky) – okupační vydání pro Itálii z roku 1943.

 • J
  JAIPUR STATE
  Indický domorodý stát.

  JAMAICA
  Jamajka – britský ostrov ve Velkých Antilách, jižně od Kuby.

  JASDAN
  Indický domorodý stát.

  JHALAWAR
  Indický domorodý stát.

  JHIND-JEEND-JIND STATE
  Indický konvenční stát, viz JHALAWAR a INDIA.

  JOHORE
  Malajský domorodý stát.

  JORDAN
  Jordánsko od roku 1949 název pro bývalé Zajordánsko (Transjordan) – nezávislé království v Přední Asii.

  JOURNAUX-DAGBLADEN
  na belgických novinových známkách francouzsko-vlámsky.

 • K
  KAMERUN
  Bývalá německá kolonie při Guinejském zálivu v Africe, po 1. světové válce francouzské mandátní území, nyní nezávislá republika (viz. CAMEROUN).

  KARJALA
  Karélie – území mezi Ruskem a Finskem.

  KÄRNTEN
  Korutany – rakouská země s jihoslovanskou menšinou, po 1. světové válce plebiscitní území.

  KAROLINEN
  Karolíny – souostroví v Mikronésii východně od Filipín, původně španělská, potom bývalá německá kolonie, mezi světovými válkami spravovány Japonskem, nyní Spojenými státy americkými.

  KAŠMÍR
  Indický domorodý stát, nyní část Indické republiky.

  KATANGA
  Provincie bývalého Belgického Konga.

  KÄWIENG
  (rekomandační nálepka bývalé kolonie Deutsch-Neu-Guinea) – provizorní známka Nové Guineje za britské okupace r. 1915.

  KHAEH
  Malajský domorodý stát v severní části Malajského poloostrova .

  KELANTAN
  Malajský domorodý stát v severní části Malajského poloostrova.

  KENTTÄPOSTI FÄLTPOST
  Polní pošta – známky finské polní pošty (finsko-švédsky).

  KENYA-UGANDA
  Území ve východní Africe, zahrnující britské državy Keňu a Ugandu.

  KENYA-UGANDA-TANGANYIKA
  Území ve východní Africe, zahrnující britské državy Keňu, Ugandu a mandátní území Tanganjiku.

  K.G.C.A
  . Přetisk na jugoslávských známkách z r. 1920 – vydání pro bývalé plebiscitní území v jižním Korutansku.

  KGL.-POST-FRM.
  král. pošta – výplatní známka) – text na některých známkách Dánska a Dánské Západní Indie.

  KIAUTSCHOU
  Čínské přístavní město Tiao-džou, které s okolní krajinou bylo před 1. světovou válkou německou državou.

  KIETA
  Rekomandační nálepka bývalé Německé Nové Guineje – provizorní okupační vydání z roku 1915.

  KIGOMA
  Přetisk na známkách Belgického Konga – belgické okupační vydání pro obsazenou část bývalé Německé východní Afriky (Rwanda-Urundi).

  KINGDOM OF YEMEN
  Jemenské království – viz. YEMEN (anglicky).

  KING EDWARD VII. LAND
  Země krále Edwarda VII. – přetisk na známce Nového Zélandu vydané pro Shackletonovu výpravu do Antarktidy.

  KIONGA
  Přetisk na známkách portugalské kolonie Lourenço-Marques – vydání pro část bývalé Německé východní Afriky okupované Portugalci.

  KISHENGARH
  Indický domorodý stát.

  K. K. POST STEMPEL
  C. k. poštovní kolek – text na výplatních známkách Rakouska (hodnota KREUZER) a Lombardska-Benátska (hodnota CENTES) z roku 1850.

  KONGELIGT-POST-FRIMARKE
  Výplatní známka královské pošty – text na výplatních známkách Dánska z r. 1851.

  KORCA, KORCE
  Výplatní známky Albánie vydané v městě Korce r. 1914 a r. 1917.

  KOREA
  Území ve východní Asii, do r. 1905 nezávislá, potom do r. 1945 pod japonskou nadvládou; po r. 1945 rozdělena na Korejskou lidově demokratickou republiku (severní část) a Korejskou republiku (jižní část).

  KOUANG-TCHÉOU
  Kwang-džu – do 2. světové války francouzská država na čínském pobřeží proti ostrovu Chai-nan.

  KR
  KREUZER (zkratka) na některých starých rakouských známkách.

  KREUZER
  Krejcar – na některých starých rakouských známkách.

  K. u. K. FELDPOST
  C. a k. polní pošta – známky rakousko-uherské polní pošty.

  KURUS
  Přetisk na tureckých příplatkových známkách z r. 1932.

  KUWAIT, KOWEIT
  Kuvajt, území v Arábii, do r. 1961 britský protektorát, nyní nezávislý stát.

  K. UND KGL. MILITÄRPOST
  C.a král. vojenská pošta – na některých bosenských známkách.

  K. WÜRT. POST
  Královská würtenberská pošta – na známkách staroněmeckého státu Würtenbersko.

 • L
  LA AGUERA
  Území ve Španělské západní Africe

  LABUAN
  Britský ostrov při západním pobřeží severního Bornea, připojen k Průlivovým (Úžinovým) osadám (Straits Settlements), od r. 1946 součástí kolonie Severní Borneo.

  LA CANE
  Kréta – přetisk na známkách určených pro italskou poštu na Krétě (italsky).

  LA GEORGIE
  Gruzínsko – samostatná republika na Kavkaze (francouzsky), do r. 1991 součástí Sovětského svazu.

  LAGOS
  Britská kolonie na území nynější Nigerijské federace r. 1906, připojena k Jižní Nigérii.

  LA GUAIRA
  (Venezuela) – viz. ST. THOMAS.

  LAND-POST, PORTOMARKE
  Na doplatních známkách staroněmeckého státu Bádenska.

  LAOS
  Kdysi součást francouzské Indočíny, od r. 1949 autonomní stát, od r. 1954 nezávislý stát.

  LAS BELA
  Indický domorodý stát.

  LATTAGUIÉ
  Latakie – dříve též Alavitské území – autonomní část Sýrie po dobu francouzské správy.

  LATVIJA
  Lotyšsko – nyní samostatná republika, do r. 1991 součást Sovětského svazu

  . LE BELGE 1835
  Balíkové známky Belgie z r. 1949.

  LEEWARD ISLANDS
  Podvětrné ostrovy (ostrovy Pod větrem) v Západní Indii, pod správou Velké Británie: Antigua, Dominika (do 31. pros. 1939), Montserrat, Nevis, Sv. Kryštof (St. Christopher nebo St. Kitts) a Panenské ostrovy.

  LÉGI POSTA
  Letecká pošta (maďarsky).

  LIBAN, REPUBLIQUE LIBANAISE – GRAND LIBAN
  Libanon, do r. 1941 pod francouzskou mandátní správou, potom nezávislá republika v Přední Asii na pobřeží Středozemního moře.

  LIBIA, LIBYA
  Libye, království v severní Africe r. 1911 – 1942 bývalá italská kolonie, r. 1942 – 1951 pod britskou (Tripolsko a Kyrenaika) a francouzskou (Fezzán, Ghadames) správou.

  LIETUVA
  Litva – nyní samostatná republika, do r. 1991 součást Sovětského svazu.

  LIFE INSURANCE
  Životní pojištění – novozélandské služební známky státní pojišťovny.

  LIGNES AERIENNES F.A.F.L.
  Letecké známky francouzských vojsk v Levantě za 2. světové války, přetisk na syrských známkách.

  LIPSO nebo LISSO
  Lipsos – jeden z ostrovů v Egejském moři (přetisky na italských známkách).

  LOURENÇO, MARQUES
  Distrikt, portugalské kolonie Mosambiku v jihovýchodní Africe.

  LÖSEN
  Text na švédských doplatních známkách z r. 1874.

  LUEBECK, LÜBECK
  Svobodné hanzovní město, staroněmecký stát.

  LUFTPOST BAEC
  Bayerischer Aeroclub – zkratka – poloúřední bavorská letecká známka z r. 1912.

  LUNDY
  Ostrov u britského pobřeží.

 • M
  MACAO, MACAU
  Portugalská država na jihočínském pobřeží blíže Hong-Kongu, nyní součást Číny.

  MADAGASCAR
  Madagaskar, ostrov v Indickém oceánu při africkém pobřeží, bývalá francouzská država, nyní nezávislá Malgašská republika.

  MADEIRA
  Portugalský ostrov západně od pobřeží Afriky – jméno distriktu

  MAFEKING BESIEGED
  Obležení Mafekingu (za burské války) – nouzové známky vydané r. 1900 na území Kapska.

  MAGAZAN AZENOUR-MARRAKECH
  Místní pošta v Maroku spojující tato města.

  MAGAZAN-MARRAKECH
  Místní pošta v Maroku mezi oběma městy.

  MAGYAR KIR. POSTA
  Maďarská královská pošta (bývalá).

  MAGYARORSZÁG
  Maďarsko (Maďarská lidová republika).

  MALACCA
  Území v Malajsku, dříve součást Průlivových osad – (Straits Settlements).

  MALAGASY
  Madagaskar. Ostrov východně od Afriky

  MALAYA
  Malajská federace (konstituční monarchie), která vznikla v r. 1948 z dřívějších federovaných malajských států N. Sembilan, Pahang, Perak a Selangor na základě dohody mezi králem Jiřím VI. a vládci těchto 9 malajských států: Johore, Kedah, Kelantan, Negri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Selangor a Trengganu. K této federaci přistoupily ještě státy Malacca a Penang. Známky všech těchto 11 států nesou asi od r. 1950 označení Malaya nahoře, dole pak označení jednotlivých států, např. MALAYA - JOHORE, MALAYA - PENANG; většina těchto států, tj. Kelantan, Negri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Selangor a Trengganu však mají označení země v arabštině. Malacca má kromě označení MALAYA nahoře, dole nápis FEDERATION OF MALAYA nebo PERSEKU-TUAN TANAH MELAYU. Malajsie má rozlohu 329750 km2 a více než 23,5 mil. obyvatel, z toho je asi polovina Malajců, a druhá polovina se skládá z Číňanů, Indů aj.

  MALDIVES
  Maledivy, souostroví v Indickém oceánu, jižně od Přední Indie, dříve britský protektorát, nyní nezávislá republika.

  MALGACHE (REPUB.LIQUE)
  Malgašská republika – oficiální označení nezávislého Madagaskaru.

  MALI
  1. FEDERATION DU MALI Federace Mali – zahrnovala Senegalsko a bývalý Francouzský Súdán – rozpadla se v září 1960.
  2. REPUBLIQUE DU MALI Republika Mali – od září 1960 název bývalého Francouzského Súdánu.

  MANDŽUKUO
  Mandžusko, severovýchodní část Číny.

  MANIZALES
  Provincie v jihoamerické republice Kolumbii.

  MANUS
  Rekomandační nálepka bývalé Deutsch-Neu-Guinea s přítiskem G.R.I. – 3d; provizorní britské okupační vydání v bývalé Německé Nové Guineji r. 1915.

  MARIANEN
  Mariany – ostrovy v Tichomoří východně od Filipín, do r. 1898 španělské (MARIANAS ESPANOLAS), potom do 1. světové války německými državami, mezi světovými válkami pod správou Japonska, nyní pod správou USA.

  MARIENWERDER
  Bývalé plebiscitní území mezi Polskem a Německem r. 1920.

  MAROC
  Maroko – na známkách pro francouzskou poštu v Maroku, na známkách .francouzského protektorátu i nezávislého království (ROYAUME DU MAROC (francouzsky).

  MARRUECOS
  Maroko (španělsky).

  MARSHALL INSELN
  Marshallovy ostrovy – bývalá německá kolonie v Tichomoří, mezi světovými válkami pod správou Japonska, nyní pod správou USA

  MARTINIQUE
  Francouzský ostrov v Malých Antilách.

  MAURITANIE
  Mauretánie – francouzská kolonie v severozápadní Africe, nyní nezávislá republika.

  MAURITIUS
  Britský ostrov v Indickém oceánu, východně od Madagaskaru.

  MAYOTTE
  Majunga, ostrov ve skupině Komorských ostrovů.

  MBRETNIJA SHQIPTARE
  Albánské království bývalé

  MECKLENBURG-SCHWERIN
  Meklenbursko-Zvěřínsko, staroněmecký stát.

  MECKLENBURG-STRELITZ
  Meklenbursko-Střelicko, staroněmecký stát.

  MEDELLIN
  Provincie jihoamerické republiky Kolumbie.

  M.E.F.
  Middle East Forces – vojska na Středním východě – britské okupační známky pro obsazené bývalé italské kolonie v severní Africe.

  MELILLA
  Území v bývalém Španělském Maroku.

  MEMEL-MEMELGEBIET
  Francouzská správa přístavu Klajpedy po 1. světové válce.

  MEXICO
  Největší středoamerická republika. Hlavní město Mexiko, bývalý aztécký Tenochtitlán, se rozkládá ve výši 2500 m nad mořem.

  MILIT.POST.
  MILITÄRPOST PORTOMARKE - vojenská pošta na bosenských doplatních známkách.

  MILENARIO DE CASTILLA
  Tisíciletí Kastilie, Španělsko r. 1944.

  MOÇAMBIQUE
  Mosambik, portugalská kolonie v jihovýchodní Africe.

  MOGADOR-AGADIR
  Místní pošta v Maroku.

  MOGADOR-MARRAKECH
  Místní pošta v Maroku.

  MOHÉLI
  Ostrov v Komorách, francouzská država.

  MONACO
  Knížectví na pobřeží Středozemního moře.

  MONGOLIA
  MONGOLSKO (Mongolská lidová republika) ve střední Asii (anglicky).

  MONG-TSEU
  Francouzský poštovní úřad v Čině.

  MONTENEGRO
  Černá Hora – přetisk na srbských známkách za rakouské okupace (německy). Od roku 1918 součást Jugoslávie, od roku 2006 nezávislá republika

  MONTSERRAT
  Britský ostrov v Malých Antilách.

  MOQUEGUA
  Provincie v Peru (Jižní Amerika).

  MOROCCO (AGENCIES)
  Známky pro britské poštovní úřady v Maroku.

  MORVI
  Indický domorodý stát.

  MOYEN CONGO
  Střední Kongo, část bývalé Francouzské rovníkové Afriky, nyní Konžská republika (Brazzaville).

  MULTA nebo MULTADA
  Na chilských doplatních známkách.

  MUSCAT
  Maskat, britský protektorát v jihovýchodní části Arábie.

  MUSTER-MUESTRA (přetisk)
  viz. SPECIMEN

  M.V.i.R.
  Militärverwaltung in Rumänien – vojenská správa v Rumunsku – bývalé německé okupační vydání za 1. světové války.

 • N
  NABHA
  Indický domorodý stát.

  NACIONES UNIDAS
  Spojené národy (španělsky).

  NACHMARKE
  Na rakouské doplatní známce z roku 1921.

  NANDGAME
  Indický domorodý stát.

  NAPOLETANA POSTA
  Neapolská pošta – staroitalský stát Neapol.

  NATAL
  Území v jižní Africe, kdysi britská kolonie, nyní provincie Jihoafrické republiky.

  NATIONS UNIES
  Spojené národy (francouzsky).

  NAURU
  Ostrov v Tichomoří, východně od Nové Guineje, do 1. světové války bývalá německá država, po světové válce pod společnou správou Velké Británie, Austrálie a Nového Zélandu.

  NCE
  NOUVELLE CALEDONIE - Nová Kaledonie (zkratka).

  NED. INDIE
  NEDERL. INDIE - Nizozemská Indie – na území vznikla nezávislá Indonésie, Holanďané dosud drží Západní Irian (Nizozemskou Novou Guineu).

  NEDERLAND
  Nizozemsko (nesprávně Holandsko).

  NEDERLANDSE ANTILLEN
  Nizozemské Antily, dříve též Curaçao, nizozemská država v Karibském moři.

  NEDERLANDS NIEUWE GUINEA
  Nizozemská Nová Guinea, Západní Irian, kdysi součást Nizozemské Indie, samostatná kolonie od roku 1949, na její území vznáší nárok Indonéská republika.

  NEDZD
  Území ve střední Arábii, spojením s Hedžasem vznikla Saudská Arábie.

  NEPAL
  Stát v Himalájí, do roku 1947 pod britskou ochranou, nikdy nebyl součástí Britské Indie, ač některé zahraniční katalogy uvádějí jeho známky mezi známkami indických domorodých států; do roku 19?0 platily jeho známky jen ve vnitřním styku.

  NEVIS
  Britský ostrov v Malých Antilách.

  NEW BRUNSWICK
  Nové Brunšvicko – nyní kanadská provincie ve východní části území Kanady.

  NEWFOUNDLAND
  Ostrov v Atlantickém oceáně, administrativně k němu náleží i část poloostrova Labrador; od roku 1949 připojen jako provincie ke Kanadě.

  NEW GUINEA
  Nová Guinea, největší ostrov v Tichomoří; západní část je dosud pod nizozemskou správou (Nederlands Nieuwe Guinea, Západní Irian), východní je pod australskou správou – (Papua & New Guinea).

  NEW HEBRIDES
  Nové Hebridy, souostroví v Tichomoří, východně od Austrálie, britsko-francouzské kondominium (společná država).

  NEW SOUTH WALES
  Nový jižní Wales, jeden ze států Australského svazu.

  NEW ZEALAND
  Nový Zéland – dva velké ostrovy a jeden menší v Polynésii, od poloviny minulého století je britskou državou, od počátku 20. století nezávislé dominium Britského společenství národů.

  N.F.
  Nyassaland Forces – Njaská vojska – známky britské polní pošty vydané v okupované bývalé Německé východní Africe.

  NICARAGUA
  Středoamerická republika.

  NIEUWE REPUBLIEK
  Nová republika, bývalé burské území v jižní Africe.

  NIGER
  Území v bývalé Francouzské západní Africe, nyní nezávislá republika Niger.

  NIGER COAST
  Nigerské pobřeží, bývalá britská kolonie v západní Africe.

  NIGERIA
  Nigérie – Nigerijská federace, nezávislý stát v západní Africe, bývalá britská država.

  NISIRO
  NISIROS, ostrov v Egejském moři, přetisk na italských známkách.

  NIUE
  Ostrov v Tichomoří, mezi souostrovím Tonga a Cookovými ostrovy, pod novozélandskou správou.

  NO HAY ESTAMPILLAS – VALE 10 CENTAVOS – EL AGENTE POSTAL
  Místní provizórium v provincii Rio Hacha v jihoamerické republice Kolumbii.

  NORDDEUTSCHER POSTBEZIRK
  Severoněmecký poštovní okres – zahrnoval radu staroněmeckých států v severním Německu s Pruskem v čele (bývalý).

  NORFOLK
  Ostrov v Tichomoří východně od pobřeží Austrálie, pod australskou správou.

  NORGE
  Norsko.

  NORTH BORNEO
  Severní Borneo, britská država na severní části ostrova Borneo.

  NORTH-NORTHERN
  Severní (anglicky).

  NOSSI-BÉ
  Ostrov při severozápadní části ostrova Madagaskaru v Indickém oceánu.

  NOUVELLE CALEDONIE
  Nová Kaledonie, ostrovy v Tichomoří východně od Austrálie, francouzská kolonie.

  NOUVELLES HEBRIDES
  Nové Hebridy, ostrovy východně od Austrálie, britsko-francouzské kondominium (společná država).

  NOVA SCOTIA
  Nové Skotsko, kanadská provincie, (poloostrov ve východní části území Kanady).

  NOWANUGGUR
  Indický domorodý stát.

  NSB
  viz. NOSSI – BË.

  N.W.PACIFIC ISLANDS
  North West Pacific Islands – Severozápadní tichomořské ostrovy – australské okupační vydání známek pro obsazenou bývalou Německou Novou Guineu a přilehlé německé ostrovní državy.

  NYASSA
  Companhia do Nyassa – Njaská společnost – měla pronajatou část portugalské kolonie Mosambiku.

  NYASALAND
  Njasko, britská država ve střední Africe, nyní součást federace Rhodesie a Njasko.

  N.Z. POSTAGE DUE
  Doplatní známky Nového Zélandu.

  N.Z. TRESURY FREE
  Služební známky Nového Zélandu.

 • O
  OAXACA (Libre)
  Jeden z Mexických spojených států.

  OBOCK
  Francouzská osada na Somálském pobřeží, předchůdkyně Francouzského Somálska.

  OCEÁNIE
  Na některých známkách Francouzské Oceánie; k Oceánii se někdy přičítá i Austrálie.

  OCCUPATION FRANÇAISE
  (přetisk na maďarských známkách) – spojenecká okupace Aradu v roce 1919.

  OFF. SAK
  Služební známky Norska 1955.

  OFFENTLIG SAK – OFF. SAK – O.S. (zkratka)
  Veřejná záležitost – na norských služebních známkách.

  OFFICIAL, OFFICIEL
  Na služebních známkách některých zemí (anglicky, francouzsky).

  O.H.M.S.
  On His Majesty Service – ve službě Jeho Veličenstva – služební známky Velké Británie.

  OLDENBURG
  Staroněmecký stát.

  OLTRE GIUBA
  Kdysi součást Britské východní Afriky, v roce 1920 připojena k tehdejšímu Italskému Somálsku.

  O.M.F.
  Occupation Militaire Française – Francouzská vojenská okupace Cilicie 1920.

  ON PUBLIC TRUST OFFICE BUSINESS – FREE
  Služební známka Nového Zélandu z roku 1891.

  ORANGE RIVER COLONY
  Kolonie Oraňská řeka – označení Oraňska jako britské kolonie v letech 1901 až 1910.

  ORANJE VRIJ STAAT
  Oranžský svobodný stát – označení Oranžska jako nezávislého burského státu. ORANZSKO začátkem 20. století nezávislý burský stát, v letech 1901 až 1910 britská korunní kolonie, od roku 1910 provincie nynější Jihoafrické republiky.

  ÖRE
  Měnová jednotka Dánska.

  ORCHA STATE
  Indický domorodý stát.

  ORTS-POST
  Místní pošta – na švýcarských známkách.

  O.S.
  1) viz. Offentlig sak.
  2) ON SERVICE – služebně, na některých služebních známkách zemí s anglickým úředním jazykem.

  ÖSTERREICH
  ÖSTERREICHISCHE POST - Rakousko, Rakouská pošta.

  OUBANGUI-CHARI-OUBANGUI-CHARI-TCHAD
  Uban-gi-Sari-Ubangi-Sari-Čad – území v bývalé Francouzské rovníkové Africe, nyní Středoafrická republika.

 • P
  PACCHI POSTAL
  Na balíkových známkách San Marina.

  PACCHI POSTÁLI (SUL BOLLETTINO)
  Balíkové známky Itálie.

  PAHANG
  Malajský domorodý stát ve střední části Malajského poloostrova.

  PAITA
  Provincie v Peru (Jižní Amerika).

  PAKHOI
  Francouzský poštovní úřad v Číně.

  PAKISTAN
  Pákistán – republika v Přední Indii, vznikla jako dominium v roce 1947 z území Britské Indie, obývaného mohamedány; jedna její část (Západní Pákistán) leží u Arabského moře, druhá (Východní Pákistán) při Bengálském zálivu.

  PAKKE-PORTO
  Balíkové známky Grónska.

  PALESTINE
  Palestina – po 1. světové válce britské mandátní území v Přední Asii na pobřeží Středozemního moře; roku 1948 rozdělena mezi stát Izrael, Jordánsko a Egypt.

  PANAMA
  Panama. Do roku 1903 provincie (departement) republiky Kolumbie, od té doby nezávislá republika.

  PANAMA CANAL ZONE
  Panamské průplavní pásmo – viz. CANAL ZONE.

  PAPUA
  Území v jihovýchodní části ostrova Nová Guinea, původně nazývané British New Guinea – Britská Nová Guinea; od roku 1906 pod správou Austrálie.

  PAPUA & NEW GUINEA
  Poštovní území zahrnující Papuu a australské mandátní území Nová Guinea (bývalá Německá Nová Guinea).

  PARA-PIASTRE
  Označení turecké měny na známkách určených pro pošty v Levantě, tj. na území evropského i asijského Turecka (do roku 1923) přetisk na známkách Velké Británie, Rakouska, Německa, Itálie, Ruska aj.

  PARAGUAY
  Paraguay. Jihoamerická republika, obývaná téměř výhradně indiánskými míšenci, kteří – na rozdíl od ostatních zemí Jižní Ameriky – mluví starobylou indiánskou řečí guarani; úředním jazykem je španělština.

  PARAS
  viz. PARA.

  PASCO
  Provincie v Peru (Jižní Amerika).

  PASTO ZENKLAS TARNYBINIS
  Známky Klajpedy (bývalého Memelu).

  PATMO nebo PATMOS
  Ostrov v Egejském moři, pod bývalou italskou správou v letech 1912 až 1944.

  PECULE
  Známky přeměněné na stvrzenky o spoření, přetisk na známkách některých francouzských kolonií.

  PECHINO
  Peking – známky pro bývalou italskou poštu v Pekingu (italsky).

  PENANG
  Malajský domorodý stát v severozápadní části Malajského poloostrova.

  PENRHYN
  Ostrov v Cookově souostroví v Tichém oceánu pod správou Nového Zélandu.

  PENTRU CULTURA
  Povinné příplatkové známky Rumunska.

  PERAK
  Malajský domorodý stát v severozápadní části Malajského poloostrova.

  PERLIS
  Malajský domorodý stát v severozápadní části Malajského poloostrova.

  PERU
  Jihoamerická republika při pobřeží Tichého oceánu; byla vládnoucím územím v říši Inků s hlavním městem Cusco, nyní hlavní město Lima.

  PESA
  Bývalá Německá východní Afrika – přetisk na německých známkách.

  PESETA
  Označení měnové jednotky – přetisk na francouzských známkách pro poštu v Maroku.

  PĚTKA
  Přítisk číslice "5" na známce typu "Germania", Polsko roku 1919.

  PFENNIG
  Označení měnové jednotky Meklenbursko – Přední Pomořany v letech 1945 až 1946.

  PISCO
  Provincie v Peru (Jižní Amerika).

  PISCOPI
  Ostrov v Egejském moři, pod bývalou italskou správou v letech 1911 až 1944.

  PITCAIRN ISLANDS
  Pitcairnské ostrovy – skupina britských ostrovů ve východním Tichomoří; nejdůležitější ostrov Pitcairn, osídlený potomky vzbouřenců z lodi Bounty.

  PIURA
  Provincie v Peru (Jižní Amerika).

  PHILIPPINEShPHILIPPINE ISLANDS
  Filipíny – viz. FILIPINAS.

  P.M.
  Posta militare – vojenská pošta – italské známky polní pošty.

  POLYNESIE FRANÇAISE
  Francouzská Polynésie, dříve Oceánie.

  PONJOIS INKERI
  Ingrie – území v severní části Ruska.

  PONTA DELGADA
  Okres v Azorech (distrikt).

  POPAYAN
  Provincie Cauca v Kolumbii (Jižní Amerika).

  PORT CANTONAL
  Kantonální švýcarské známky (Ženeva).

  PORT-LAGOS
  Francouzský poštovní úřad v Levantě v letech 1893 až 1898.

  PORTE DO CONDUCCIÓN
  Balíková pošta, Peru roku 1896.

  PORTE LA MAR
  Zvláštní mexické známky k vyplácení dopisů zasílaných po moři do některých zemí.

  PORTE FRANCO
  1. (dole na známkách) portugalské známky pro vyplácení korespondence, osvobozené od poštovného;
  2. (nahoře na známkách hodnota DINERO nebo dole PESETA, CORREOS po obou stranách) Peru roku 1856.

  PORTEADO – 50 RÉIS a RECEVER – CORREIO
  Doplatní známky Portugalska a jeho kolonií.

  PORT-SAID
  Francouzská pošta v tomto městě.

  PORTO
  Rakouské doplatní z roku 1908.

  PORTO GAZETEI
  Rumunsko roku 1858.

  PORTZEGEL
  Nizozemské doplatní známky.

  POSTGEBIET-OB.OST.
  Německá okupace Litvy a Estonska za 1. světové války.

  POST OFFICE
  Výplatní známky USA roku 1845 a roku 1847.

  POST-SCHILLING
  Šlesvik-Holštýn, staroněmecký stát.

  POST STAMP
  Hajdarábád, indický domorodý stát.

  POST ZEGEL
  Nizozemské výplatní známky z roku 1852.

  POSTA ROMANA nebo POSTA ROMINA
  Rumunská pošta.

  POSTAGE
  (nad portrétem) Velká Británie, Konfederované státy;
  (bez portrétu) – Hajdarábád – indický domorodý stát.

  POSTAGE DUE
  Doplatní známky Velké Británie a britských držav.

  POSTAGE DUE N.Z.
  Novozélandské doplatní známky.

  POSTAGE FREE
  Novozélandské služební známky roku 1887.

  POSTE AÉRIENNE
  Letecká pošta (francouzsky).

  POSTE ESTENSI
  Známky staroitalského státu Modeny.

  POSTE DE GENEVE
  Švýcarské kantonální známky (Ženeva).

  POSTE LOCALE
  Místní pošta, na některých starých švýcarských známkách.

  POSTES (nad portrétem)
  Nejstarší výplatní známky Belgie.

  POSTES AFGHANES i AFGANES
  Afghánská pošta (francouzsky).

  POSTES-CENTIMES-FRANC
  Velká číslice hodnoty uprostřed výplatní známky Alsaska-Lotrinska, uváděného některými zahraničními katalogy mezi staroněmeckými státy.

  POSTES EGYPTIENNES
  Egyptská pošta (francouzsky).

  POSTES OTTOMANES
  Otomanská pošta, nápis na tureckých známkách z doby sultanátu [francouzsky).

  POSTES PARIS 1920 – POSTES FRANCE 1921
  Známky předběžně znehodnocené pro frankaturu hromadně posílaných tiskopisů; takto znehodnocené známky se nazývají pré-oblitérés.

  POUNTCH
  Indický domorodý stát.

  PREUSSEN
  Prusko, staroněmecký stát.

  PRINCE EDWARD ISLAND
  Ostrov Prince Edvarda v zálivu svatého Vavřince; nyní kanadská provincie.

  PRO JUVENTUTE
  Švýcarské známky ve prospěch pomoci dětem; Pro mládež (latinsky).

  PRO TUBERCULOSOS PORRES
  Španělské dobročinné známky z roku 1937.

  PROVINCIE FRANCO BOLLO MODONESI
  Staroitalský stát Modena.

  PROVISORIO
  (provizorní známka – přetisk na známkách Portugalska a jeho kolonií).

  P.S.N.C.
  Tichomořská paroplavební společnost, Peru roku 1857.

  PUERTO RICO
  Portorico, ostrov ve Velkých Antilách, do roku 1898 pod správou španělskou, od té doby náleží USA.

  PUNO
  Provincie v Peru (Jižní Amerika).

  PUOLUSTUSVOIMAT KENTTAPOSTIA
  Finské vojenské známky.

  PUTTIALA STATE
  Indický konvenční stát.

  P.Y.S.
  Turecké příplatkové známky z roku 1936.

 • Q
  QATAR
  Katar, dříve britský protektorát v Arábii při Perském zálivu, nyní samostatné království (absolutistická monarchie).

  QU'AITI STATE OF SHIHR AND MUKALLA, QU'AITI STATE IN HADHRAMAUT
  Sultanáty pod protektorátem Adenu.

  QUEENSLAND
  Jeden ze států Australského svazu.

  QUELIMANE
  Část portugalské kolonie Mosambiku.

 • R
  RABAUL
  Rekomandační nálepka bývalé Deutsch-Neu-Guinea s přetiskem G.R.I. 3d. – provizorní britské okupační vydání z roku 1915.

  RAJASTHAN
  Rádžastán – přetisk na známkách Jaipur – nový svaz indických států, zahrnujících 14 knížectví, založen roku 1948.

  RAJPEEPLA-RAJPIPLA
  Indický domorodý stát RAYON I,II,III – (nad znakem s bílým křížem) – na prvních švýcarských známkách.

  RECARGO 5Cs 1898 – 99
  Španělské válečné známky.

  REGATUL-ROMANEI
  Přetisk na maďarských známkách – rumunská okupace Maďarska z roku 1919.

  REGGENZA ITALIANA DEL CARNARO
  Italská okupace ostrovů Carnaro, přetisk na známkách Rjeky – Fiume.

  REGNO D'ITALIA
  Italská okupace Julských Alp, Terstu a Istrie po 1. světové válce – přetisk na rakouských známkách.

  REICHPOST
  Říšská pošta – na starých německých výplatních známkách.

  REPUBLIKA MALAGASY
  Madagaskar, ostrov v Indickém oceánu východně od Afriky.

  RÉSAU D'ETAT
  Francouzské balíkové známky z roku 1901.

  RESISTANCE
  Odboj, přetisk (francouzsky).

  RESMI
  Turecké služební známky od roku 1905.

  RÉUNION
  Francouzský ostrov v Indickém oceánu, východně od Madagaskaru; od roku 1948 jsou na ostrově v oběhu známky Francie s přetiskem tamní měny (CFA-Frank).

  RF
  République Française – Francouzská republika – monogram na známkách Francie a jejích držav.

  RHEINLAND-PFALZ
  Porýní-Falcko – země ve francouzském okupačním pásmu v Německu.

  RHODESIA
  Britské území ve střední Africe, dnes součást federace Rhodesie a Njaska. Od 18.4.1980 nezávislá republika Zimbabwe.

  RHODESIA & NYASALAND
  Autonomní federace Severní a Jižní Rhodesie a Njaska (dnešní Malawi) ve střední Africe.

  RIAL
  Měnová jednotka Íránu (Persie).

  RIALTAR SEALADAC
  Přetisk na známkách Velké Británie v keltském písmu – Irsko 1922.

  RIGSBANK-SKILLING
  Dánské výplatní známky z roku 1851.

  RIO DE ORO
  Území ve Španělské západní Africe.

  RIO Muni
  Pevninová část bývalé Španělské Guineje v Africe.

  R. O.
  viz. ROUMÉLIE ORIENTALE.

  RODÍ
  RHODOS, největší z Egejských ostrovů. Součást Řecka.

  ROMAGNE
  Romana, staroitalský stát.

  ROMANIA nebo ROMINA
  Rumunsko.

  ROSS DEPENDENCE
  Rossova dependence – antarktické území, na něž si činí nároky Nový Zéland.

  ROUAD
  viz. ILE ROUAD.

  ROUMÉLIE ORIENTALE
  Východní Rumélie, bývalá autonomní část Turecka obývaná Bulhary, později připojená k Bulharsku.

  RUANDA-URUNDI
  Území ve východní Africe, kdysi součást bývalé Německé východní Afriky, po 1. světové válce okupována Belgičany, kteří ji dosud spravují jako mandátní území.

  RUSSISCH-POLEN
  Ruské Polsko – území okupované Němci za 1. světové války – přetisk na německých známkách.

  RYUKYUS
  Rjúkjú skupina ostrovů mezi Japonskem a Tchajwanem, obsazená Američany.

 • S
  SAAR - SAARGEBIET – SAARLAND
  Sársko – německý stát.

  SAFI – MARRAKECH
  Místní pošta v Maroku.

  SAHARA (OCCIDENTAL) ESPANOL
  Španělská (západní) Sahara – španělská država v západní Africe na pobřeží Atlantického oceánu.

  SACHSEN
  Sasko, staroněmecký stát.

  SAINT CHRISTOFER – SAINT KITTS
  Ostrov svatého Kryštofa v Malých Antilách, britská kolonie.

  SAINTE-MARIE De MADAGASCAR
  Ostrůvek při východním pobřeží Madagaskaru.

  SAINT-PIERRE ET MIQUELON
  Dva ostrůvky jižně od Newfoundlandu, francouzská kolonie.

  SALONICCO
  Italská pošta v Soluni v roce 1909 – přetisk na italských známkách.

  SALVADOR – EL SALVADOR
  Středoamerická republika.

  SAMOA
  Samojské (Plavecké) ostrovy ve východním Tichomoří; východní část náleží USA, západní náležela do 1. světové války Německu, pod jménem Western Samoa – Západní Samoa či nově též Samoa i Sisifo byla do konce roku 1961 pod mandátní správou Nového Zélandu, 1.1.1962 získala nezávislost.

  SANS VALEUR
  (bez hodnoty) Přetisk na francouzských známkách (francouzsky).

  SAN MARINO nebo S. MARINO
  Republika v severovýchodní části Itálie.

  SANTANDER
  Provincie v jihoamerické republice Kolumbii.

  SAORSTÁT EIREAN 1922
  Svobodný irský stát, Irsko.

  SAO TOMÉ E PRINCIPE S. TOMÉ
  Svatý Tomáš a Princův ostrov – portugalská ostrovní država v Guinejském zálivu.

  SARAWAK
  Území v severní části ostrova Bornea, britská država.

  SARRE
  Sársko, francouzská okupace po 1. světové válce.

  SAURASHTRA
  Soruth, indický domorodý stát.

  SCARPANTO
  Karpathos, jeden z Egejských ostrovů.

  SCINDE DISTRICT
  Vydání Britské Indie z roku 1852.

  SCUTARI di ALBANIA
  Přetisk na italských známkách určených pro bývalou italskou poštu v městě Skadaru.

  SCUTIT POSTA
  Rumunská známka pro dopisy osvobozené od poštovného (z roku 1870).

  S.D.N.
  SOCIETE DES NATIONS - Společnost národů. Přetisk na švýcarských známkách určených pro služební poštu bývalé Společnosti národů v Ženevě.

  SEGNATASSE-CENTESIMI
  Italské doplatní známky z roku 1870.

  SEGNATASSE-VIGLIA
  Italské známky na poukázky.

  SEIYUN-KATHIRI STATE OF SEIYUN
  Sultanát Arábie.

  SELANGOR
  Malajský domorodý stát, ve střední části Malajského poloostrova.

  SEN
  Označení měnové jednotky na japonských známkách a známkách ostrovů Rjúkjú.

  SENEGAL
  Senegalsko, dříve součást Francouzské západní Afriky, po přechodnou dobu součást Federace Mali, nyní nezávislá republika.

  SENEGAMBIE-NIGER
  Kdysi administrativní celek ve Francouzské západní Africe.

  SERBIEN
  Srbsko, rakouská okupace za 1. světové války; německá okupace za 2. světové války.

  SERVIZIO COMMISS1ONI
  Italské služební známky z roku 1912.

  S.H.S.
  Přetisk na známkách Bosny a Maďarska.

  SHANGHAI
  Šanghaj, město na čínském pobřeží, přetisk na známkách některých zemí, které zde udržovaly poštovní úřady.

  SCHLESWIG-HOLSTEIN
  Území spojené zprvu s Dánskem, po prusko-dánských válkách od něho odtržené, nyní součást Spolkové republiky Německo.

  SCHUTZGEBIET DEUTSCH NEU-GUINEA COMPANY – PACKETMARKE
  Soukromá balíková známka bývalé Německé Nové Guineje (Oceánie).

  SHQIPENIA SHQIPENIES – SHQIPNI – SHQYP-TARE
  Albánie (Albánská lidová republika).

  SIAM – THAI
  Thajsko, království v Zadní Indii.

  SIERRA LEONE
  Bývalá britská kolonie, nyní nezávislé dominium v severozápadní Africe.

  SIMI
  Jeden z Egejských ostrovů.

  SINGAPORE
  Singapur, ostrov a město při jižním cípu Malajského poloostrova, součást Průlivových osad (Straits Settlements), později součást Malajské unie, nyní autonomní stát Britského společenství národů mimo svazek Malajské federace.

  SIRMOOR
  Sirmur, indický domorodý stát.

  SLESVIG
  Šlesvik, plebiscitní území mezi Dánskem a Německem po 1. světové válce.

  S.O.
  SILÉSIE ORIENTALE
  Východní Slezsko, plebiscitní území; přetisk na československých a polských známkách.

  SOCIEDADE DE GEOGRAPHIA DE LISBOA PORTE FRANCO
  Lisabonská zeměpisná společnost – osvobozeno od poštovného; portugalská známka pro korespondenci této společnosti, osvobozenou od poštovného.

  SOCIÉTÉ DES NATIONS
  viz. S.d.N.

  SOLDI
  Označení měnové jednotky na známkách Lombardska-Benátska.

  SOLIDARITÉ
  Příplatkové kolky. Přetisk na tuniských známkách.

  SOM UBESÖRGET uindlöst
  Zpáteční známky Norska z roku 1872.

  SOMALIA
  Somálsko, bývalé mandátní území ve svěřenecké správě Itálie v letech 1950 až 1960, nezávislá republika Somalia od roku 1960.

  SOMALIA ITALIANA
  Italské Somálsko, do 2. světové války bývalá italská kolonie ve východní Africe.

  SOMALILAND
  Bývalé Britské Somálsko, spojené s bývalým italským Somálskem, nyní nezávislá Somálská republika.

  SONORA
  Území v Mexiku; známky z let 1913 až 1914.

  SOUDAN FRANÇAIS
  Francouzský Súdán – součást bývalé Francouzské západní Afriky, později Federace Mali, nyní Republika Mali.

  SOUTH AFRICA
  Jižní Afrika – do roku 1961 Union of South Africa – Jihoafrická unie – britské dominium, od roku 1961 Republic of South Africa – Jihoafrická republika.

  SOUTH AUSTRALIA
  Jižní Austrálie, jeden ze států australského svazu.

  SOUTH GEORGIA
  Jižní Georgie, britské souostroví v Antarktidě, součást Dependencí Falklandských ostrovů.

  SOUTH ORKNEYS
  Jižní Orkneje, britské souostroví v Antarktidě, součást Dependencí Falklandských ostrovů.

  SOUTH SHETLANDS
  Jižní Shetlandy, britské souostroví v Antarktidě, součást Dependencí Falklandských ostrovů.

  SOUTHERN NIGERIA
  Jižní Nigérie.

  SOUTHERN RHODESIA
  Jižní Rhodesie, součást Federace Rhodesie a Njaska.

  SOUTHWEST AFRICA
  Jihozápadní Afrika – bývalá Německá jihozápadní Afrika svěřená do správy Jihoafrické republiky.

  S.O. DU M. BORDEAUX
  Černohorská vláda v exilu ve Francii v roce 1916 – přetisk na francouzských známkách.

  SPECIMEN MUSTER – MUESTRA – SAGGIO – VZOREC
  Přetisk nebo dírkování označuje známky sloužící jako vzorek známek pro úřední potřebu a má zamezit jejich zneužití k frankování. Známky britských kolonií s tímto přetiskem jsou zpravidla daleko levnější, u bývalých německých kolonií a Francie je tomu naopak. Výjimku tvoří známky Britské Guayany z roku 1882, kde dírkování SPECIMEN mělo znesnadnit jejich padělání; měly platnost jako normální výplatní známky a bez tohoto dírkování vydány nebyly.

  SPM
  SAINT PIERRE et MIQUELON (zkratka).

  SPOORWEGEN
  Železnice, na belgických železničních známkách, (vlámsky).

  STADT-POST-BASEL
  Městská pošta v Basileji, Švýcarsko.

  STAMPALIA – ASTROPALIA
  Jeden z ostrovů v Egejském moři.

  STATE SECURITY
  Novozélandské služební známky.

  STATI PARM. – STATI PARMENSI
  Staroitalský stát Parma.

  STELLALAND
  Země hvězdy, burská republika v Jižní Africe, která existovala necelé dva roky. V roce 1884 byla připojena k Bečuánsku.

  ST. HELENA
  Ostrov Svaté Heleny, Britská kolonie uprostřed Atlantického oceánu.

  ST. KITTS-NEVIS
  viz. SAINT CHRISTOPHER.

  ST. LUCIA
  Ostrov Svaté Lucie, britská kolonie v Malých Antilách.

  ST. THOMAS-LA GUAIRA
  Lodní pošta mezi ostrovem St. Thomas v bývalých Dánských Antilách a přístavním městem La Guaira ve Venezuele.

  ST. VINCENT
  Ostrov Svatého Vincence, britská kolonie v Malých Antilách.

  STRAITS SETTLEMENTS
  Průlivové (Úžinové) osady, zahrnovaly Singapur, Penang s provincií Wellesley, Malakku, Kokosové ostrovy a Vánoční ostrov u Jávy (není totožný s ostrovem téhož jména v Polynésii). Zanikly roku 1946.

  SUDAN
  Bývalé kondominium Anglo-egyptského Súdánu, nyní nezávislá Súdánská republika.

  SUEZ
  Egypt, známky z roku 1868.

  SUNGEI-UJONG
  Zaniklý malajský stát, nyní část státu Negri-Sembilan.

  SUOMI
  Finsko (finsky).

  SURINAM
  Nizozemská Guayana na severním pobřeží Jižní Ameriky.

  SVERIGE
  Švédsko.

  SWAZILAND
  Svazijsko, britská kolonie obklopená téměř ze všech stran územím Jihoafrické republiky.

  SYRIE
  Sýrie, země v Přední Asii při pobřeží Středozemního moře, po 1. světové válce pod mandátní správou Francie, od roku 1941 nezávislá republika, v letech 1958 až 1961 součást Sjednocené arabské republiky (SAR), od roku 1961 opět nezávislá republika.

 • T
  T
  Doplatní známky, ruční přetisk na belgických známkách.

  TAHITI
  Společenské ostrovy – souostroví ve Francouzské Polynésii.

  TACHIRA
  Stát ve Venezuele.

  TAKSE
  Albánské doplatní známky.

  TANGANYIKA
  Tanganjika, větší část bývalé Německé východní Afriky, svěřené do britské mandátní správy; poštovně nyní spojena s Keňou a Ugandou.

  TANGER
  Město v Maroku, v letech 1912 až 1956 (s přerušením v letech 1940 až 1945, kdy bylo obsazeno Španělskem) pod zvláštním mezinárodním statutem. V městě byly zřízeny britské, francouzské, španělské a (jen do 1. světové války) německé poštovní úřady.

  TANGER – ARZILA
  Místní pošta v Maroku.

  TANGER - EL KSAR EL KEBIR
  Místní pošta v Maroku.

  TANGER – FEZ
  Místní pošta v Maroku.

  TANGER – LARACHE
  Místní pošta v Maroku.

  TANGER - TETU AN
  Místní pošta v Maroku.

  TASMÁNIE
  Tasmánie do roku 1857 Van Diemenova země (Van Diemen's Land) – ostrov u jižního pobřeží Austrálie, nyní jeden ze států Australského svazu.

  TASSA GAZZETTE
  Novinová známka staroitalského státu Modeny.

  TAXA DE FACTACIU
  Rumunské balíkové známky z let 1895 a 1896.

  TAXA DE GUERRA
  Válečné známky portugalských držav.

  TAXA DE PLATA
  Rumunské doplatní známky.

  TE BETALEN
  Doplatit – doplatní známky, v různých odstínech modré barvy pro Nizozemsko, v zelených barevných odstínech pro Nizozemské Antily (Curaçao), v červených barevných odstínech a později i v různých barvách pro Nizozemskou Indii (holandsky).

  TELÉGRAFOS
  Španělské telegrafní známky.

  TELEGRAPH
  Bavorské telegrafní známky.

  TELEGRAPH DEPARTEMENT
  Služební známky Cejlonu.

  TELEGRAPHES
  Belgické telegrafní známky.

  TELEGRAPHIE
  Švýcarské telegrafní známky.

  TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
  Francouzské jižní a antarktické země (ostrovy Crozetovy, Kerguelenovy, Nový Amsterodam, Svatý Pavel v jižní části Indického oceánu a Adéliina země na antarktickém kontinentě), do roku 1954 dependence Madagaskaru, od té doby francouzská država.

  TERRITOIRE DE L'ININI
  viz. ININI TERRITORIOS ESPANOLES del GOLFO de GUINEA – Španělská území v Guinejském zálivu – Španělská Guinea, Rio Muni, Fernando Póo, Elobey, Annobon, Coriseo.

  T.E.O.
  TERRITOIRES ENNEMIS OCCUPÉS – Obsazená nepřátelská území – francouzská okupační vydání v Cilicii (Turecko).

  TETE
  Distrikt portugalské kolonie Mosambiku.

  TETUAN-CHECHOUAN
  Místní pošta v Maroku.

  TETUAN-EL KSAR EL KEBIR
  Místní pošta v Maroku.

  TETUAN
  Španělská pošta v Maroku – přetisk na španělských známkách.

  THAI-THAILAND
  Thajsko, dříve Slam, království v Zadní Indii.

  THRACE
  Thrácie, autonomní součást Turecka, později rozdělena mezi Řecko a Bulharsko, nyní patří k Řecku.

  THULE
  Oblast v Grónsku.

  THURN-TAXIS
  Německý šlechtický rod, jehož výsadou bylo organizovat poštu v řadě drobných německých států; Thurn-Taxis je zařazen mezi staroněmecké státy (ač nikdy žádné území Thurn-Taxis neexistovalo) jen proto, že thurn-taxiská pošta vydávala známky podobně jako ostatní staroněmecké státy.

  TCHAD
  Čad, bývalá součást území Ubangi-Šari-Čad, potom jedna ze zemí Francouzské rovníkové Afriky, nyní nezávislá republika Čad.

  TCHONGKING
  Francouzský poštovní úřad v Číně.

  TIBET
  Bývalé autonomní území v jihozápadní Číně, nyní součást Čínské lidové republiky.

  TIENSIN
  Bývalý italský poštovní úřad v Číně.

  TIERRA DEL FUEGO
  Ohňová země, skupina ostrovů při jižním cípu Jižní Ameriky, větší část náleží republice Chile, menší Argentině. V Ohňové zemi byla roku 1891 vydána soukromá známka, kterou zařazují německé katalogy pod Chile.

  TIMBRE DE ESTADO
  Španělské válečné známky.

  TIMBRE FISCAL
  Známky přeměněné na kolky – přetisk na známkách některých francouzských kolonií.

  TIMBRE DE SERVICE
  Služební známka (francouzsky).

  TIMBRE MÓVIL
  Španělské kolky použité jako známky.

  TIMBRE QUITTANCE TIMBRE PROPORTIONNEL – TIMBRE SPÉCIAL
  Známky přeměněné na kolky – přetisky na známkách některých francouzských kolonií.

  TIMBRE-TAXE
  Doplatní známka (francouzsky).

  TIMBRU DE AJUTOUR
  Rumunské dobročinné známky z roku 1915.

  TIMBRUL AVIATEI
  Rumunské letecké známky z roku 1931.

  TIMOR
  Ostrov v Sundech v Indonésii; část ostrova je portugalskou kolonií, část náleží Indonésii.

  TJENESTE POST FRIMERKE
  Dánské služební známky.

  TJENESTEFRIMERKE
  Norské služební známky.

  TOBAGO
  Britský ostrov v Karibském moři, nyní administrativně a poštovně spojen se sousedním ostrovem Trinidadem.

  TOGA
  viz. TONGA.

  TOGO
  Bývalá německá kolonie v západní Africe, později francouzský mandát, nyní nezávislá republika Togo.

  TOKELAU
  Souostroví v Tichomoří, východně od Šalomounových ostrovů, pod správou Nového Zélandu.

  TOLIMA
  Provincie jihoamerické republiky Kolumbie.

  TONGA-TOGA
  Tongajské (Přátelské) ostrovy v Tichomoří, východně od Šalomounových ostrovů; království pod britskou ochranou.

  TO PAY
  Doplatní známky Velké Británie.

  TOUVA TUVA, TANU – TUVA
  Tuvinská autonomní oblast v bývalém Sovětském svazu.

  TRANSJORDAN – POSTAGE
  Zajordánsko – britské mandátní území v Přední Asii, od r. 1946 nezávislé království, od roku 1949 přejmenováno na JORDAN (Jordánsko).

  TRANSPORTO PACCHI
  Balíkové italské známky z roku 1955.

  TRANSVAAL
  Bývalá burská republika (s oficiálním názvem Jihoafrická republika – Zuid Afrikaanche Republiek), od burské války do roku 1910 britská kolonie (s oficiálním jménem Transvaal), nyní provincie Jihoafrické republiky.

  TRAVANCORE
  Travankúr, indický domorodý stát.

  TRENGGANU
  Malajský domorodý stát v severovýchodní části Malajského poloostrova.

  TREASURY FREE
  Služební známka Nového Zélandu z roku 1887.

  TRINIDAD
  Britský ostrov v Malých Antilách.

  TRIPOLI
  Bývalý italský poštovní úřad v městě Tripolisu, ještě za dob tureckého panství.

  TRIPOLITANIA
  Součást bývalé italské kolonie Libye, 1942 – 1951 pod britskou správou, od 1.1.1952 součást nezávislé Libye.

  TRISTAN DA CUNHA
  Britský ostrov uprostřed Atlantického oceánu.

  TRUCIAL STATES
  Jihovýchodní Arábie.

  TUMACO
  Provincie jihoamerické republiky Kolumbie.

  TUNISIE
  Tunisko, francouzský protektorát v Africe, nyní nezávislá republika – République Tunisienne.

  TÜRKIYE POSTALARI
  Turecká pošta.

  TURKS & CAICOS ISLANDS
  Skupina ostrovů severně od Haiti, britská kolonie.

 • U
  UAR UNITED ARAB REPUBLIC
  Sjednocená arabská republika (SAR).

  ULTRAMAR
  Zámoří – výplatní známky Španělských Antil r. 1868, 1869, známky Kuby r. 1873 – 1876 (španělsky).

  UNION OF SOUTH AFRICA - UNIE VAN ZUID AFRIKA – UNIE VAN SUID AFRIKA
  Oficiální označení Jižní Afriky v letech 1910 až 1961, kdy byla britským dominiem.

  UNITED NATIONS
  Spojené národy (anglicky).

  URUGUAY
  República Oriental del Uruguay – jihoamerická republika.

 • V
  VALEUR D'ÉCHANGE
  Známky používané jako platidlo – přetisk na známkách některých francouzských kolonií.

  VALPARAISO – MULTADA
  Doplatní známky Chile.

  VANCOUVER ISLAND
  Ostrov Vancouver, ležící v Tichém oceánu při pobřeží Severní Ameriky, potom spojen se sousední Britskou Kolumbií a s ní jako provincie včleněn do území Kanady.

  VAN DIEMENS LAND
  Van Diemenova země – staré jméno Tasmánie.

  VÁNOČNÍ OSTROV
  viz. CHRISTMAS ISLAND.

  VARIG
  Brazilská letecká společnost, vydávající vlastní známky.

  VATHY
  Francouzský poštovní úřad v městě Vathy na ostrově Samos v Egejském moři.

  VEGLIA
  Bývalá italská okupace z roku 1920 – přetisk na známkách Rjeky (Fiume).

  VENEZIA GIULIA
  Bývalá italská okupace rakouského území v Julsku.

  VENEZIA TRIDENTINA
  Bývalá italská okupace jižních Tyrol.

  VENEZUELA
  Republika při severním pobřeží Jižní Ameriky.

  VICTORIA
  Viktorie, jeden ze států Australského svazu.

  VICTORIA LAND
  Viktoriina země, území v Antarktidě; přetisk na novozélandských známkách pro Scottovu výpravu do Antarktidy.

  VIET-NAM
  Kdysi součást Francouzské Indočíny, v roce 1945 vyhlásila nezávislost Vietnamská demokratická republika (VIET-NAM DÂN-CHU CÔNG-HOA), kterou se Francie pokusila vojensky podrobit; roku 1949 vytvořen profrancouzský Vietnam (VIET-NAM; po ženevské konferenci roku 1954 rozdělen na Vietnamskou demokratickou republiku (severní část území), Vietnamskou republiku (VIET-NAM CÔNG-HOÂ, jižní část území).

  VIRGIN ISLANDS
  Panenské ostrovy – Souostroví v Malých Antilách v Karibském moři; část tvoří britskou kolonii Virgin Islands, část náležela do roku 1917 Dánsku, od té doby USA.

  VZOREC
  viz. SPECIMEN.

  VUJA VUJNA – STT
  Vojenská úprava Jugoslavenske (Národně) Armije – Svobodné Teritorium Terst – Vojenská správa Jugoslávské (lidové) armády – Svobodné území Terst; vydání pro pásmo B Terstského svobodného území.

 • W
  WADHWAN
  Indický domorodý stát.

  WALLIS ET FUTUNA
  Wallis a Futuna, ostrovy v Tichomoří, severně od Fidžijských ostrovů, francouzská država.

  WAR STAMP
  Válečná známka (britské kolonie).

  WAR TAX
  Válečná přirážka – přetisk na známkách britských kolonií.

  WENDEN
  Místní pošta v carském Rusku, tzv. zemstvo.

  WESTERN AUSTRALIA
  Západní Austrálie, jeden ze států Australského svazu.

  WIRTEMBERG
  Wirtembersko, staroněmecký stát, území francouzského okupačního pásma v Německu po 2. světové válce.

 • Y
  YCA
  Provincie v Peru (Jižní Amerika).

  YEMEN
  Jemen, nezávislý stát v jihozápadní Arábii.

  YEN
  Jen, japonská měnová jednotka; též na známkách ostrovů Rjúkjú.

  YUNNAN-FOU-YOUNNANSEN
  Francouzský poštovní úřad v Číně.

 • Z
  ZAMBEZIA
  Distrikt portugalské kolonie Mosambiku.

  ZANZIBAR
  Ostrov v Indickém oceánu při pobřeží Tanganjiky, do roku 1890 součást bývalé Německé východní Afriky, od té doby britský protektorát Z. AFR. REPUBLIEK.

  ZUID AFRIKAANSCHE REPUBLIEK
  Jihoafrická republika – název pro Transvaal jako nezávislé burské republiky do roku 1902; rozlišuj od Republiek van Suid – Afrika – (rovněž česky Jihoafrická republika) nové pojmenování pro bývalou Jihoafrickou unii (od 31. 5. 1961).

  Z.A.R.
  Burská okupace Kapska za burské války (přetisk na známkách) viz. Z. AFR. REP.

  ZEITUNGS STAMPEL – STEMPEL
  Nejstarší rakouské novinové známky.

  ZELAYA
  viz. B-Dpto Zelaya.

  ZONA AOSTA
  Místní vydání v území Aosta v Itálii.

  ZONA DE OCCUPATIE ROMANA 1919 PTT
  Rumunská okupace Debrecínu v roce 1919 – přetisk na maďarských známkách.

  ZONE FRANÇAISE – BRIEFPOST
  Společné vydání pro francouzské okupační pásmo v Německu po 2. světové válce.

  ZULIA
  Venezuela, známky z roku 1891.

  ZULULAND
  Zulusko – země Zuluů, bývalá britská kolonie v Africe, později připojena k Natalu.

Chytré odkazy

 • Svaz českých filatelistů
  Stránky hlavní filatelistické organizace v České republice.
 • Česká námětová společnost
  Námětová filatelie a vše kolem ní.
 • Česká pošta
  Vydavatel českých poštovních známek a největší přepravce poštovních zásilek v České republice.
 • EXPONET
  Internetová mezinárodní výstava poštovních známek. V mnoha kategoriích zde naleznete nejrozličnější filatelistický materiál z celého světa.
 • Filaso
  Volně dostupné katalogy poštovních známek, starší čísla časopisu Filatelie a další praktické informace pro začínající sběratele poštovních známek.
 • Staré Trutnovsko na pohlednicích
  Příběhy vyprávěné na pohlednicích a fotografiích z Trutnovska a Krkonoš.
 • Svoboda na Úpou a Krkonoše
  Vyprávění o horách a o Svobodě nad Úpou z pera krkonošského patriota Antonína Tichého.
 • Česká Dáma
  Internetový obchod filatelistickým a numismatickým materiálem určený zejména začátečníkům.
 • Návštěvy od 10.5.2010:
  TOPlist