Historie pošty: Trutnov / Trutnov - budovy pošt /

Poštovní historie - Trutnov - budovy pošt

Aktualizace k: 19. 2. 2015 | Zpracoval: Pavel Janata

Znak KF Trutnov Trutnov je dnes více jak třicetitisícové město ležící v podhůří Krkonoš při toku řeky Úpy. Jeho historie sahá až k samým počátkům existence českého státu. Město si nejednou prošlo těžkými časy a nejednou zažilo časy dobré. Na naší stránce se pokusíme zmapovat kousek jeho historie - poštovní historie.

Máte-li námět na rozšíření této stránky, můžete nám napsat na e-mailovou adresu.

 • Pošta Trutnov
  Pošta Trutnov
  Pošta Trutnov

  Stará pošta

  Pavel Janata | 10.5.2014

  Podle záznamů z archivu dvorské komory ve Vídni byl zahájen poštovní provoz v Trutnově v roce 1754. Spravovali jej dědiční poštmistři. Byli to zpravidla majetní lidé, kteří mohli dát poště k disposici vlastní dům a potřebné prostory.

  Poslední dochovaná budova, která sloužila jako pošta ukončila svou činnost v roce 1874. Definitivní stavební podoba tohoto objektu postavená v klasicistním slohu, podle vročení na průčelní atice vznikla roku 1809.

  Nacházela se na Dolním předměstí v domě čp. 22 na Mosteckém náměstí. V roce 1897 byl dům bývalé pošty u Špitálského mostu prodán obchodníkovi s kůžemi Jakubu Kohnovi. Poslední zmínka o staré poště je z července 1903, kdy byla zbourána při budování podjezdu, který zkracoval cestu z Dolního předměstí na Českou čtvrť.
 • Pošta na Krakonošově náměstí

  Zestátnění pošty

  Pavel Janata | 10.5.2014

  Prvního února 1875 byla pošta v Trutnově zestátněna a umístěna až do roku 1888 v přízemí městské budovy bývalého okresního úřadu a hejtmanství na náměstí.

  Od 1.1.1883 byla pošta sloučena s dosud samostatnou státní telegrafní stanicí v "erární poštovní a telegrafní úřad v Trutnově".
 • Pošta v Hotelu Union
  Pošta v Hotelu Union

  Pošta v Hotelu Union

  Pavel Janata | 10.5.2014

  Od roku 1888 až do 15. listopadu 1906 byl poštovní úřad umístěn v Nádražní třídě v městské budově "Union" - nynější budově Okresního soudu.

  Roku 1894, kdy se přihlásil dostatečný počet zájemců, byla zřízena v Trutnově telefonní centrála. V době povodně roku 1897 bylo ve dnech od 30.7. – 3.8. podáno u trutnovského telegrafního úřadu přes 6000 telegramů.
 • Pošta v Horské ulici, plány
  Pošta v Horské ulici, rok 1905
  Pošta v Horské ulici, rok 1906
  Pošta v Horské ulici, rok 1906
  Pošta v Horské ulici, rok 1907
  Pošta v Horské ulici, rok 1910

  O nové poště

  Pavel Janata | 10.5.2014

  O zřízení nové trutnovské pošty se jednalo už od roku 1895.

  V květnu 1905 započal trutnovský stavitel Baier podle plánu trutnovské stavební kanceláře se stavbou. Bylo potřeba provést i veliké terénní úpravy, především přeložit mlýnský náhon, který protékal přímo staveništěm.

  Poštovní úřad byl přestěhován dne 16. listopadu roku 1906 do domu čp. 9, 10 a 11 Na Středním předměstí v Horské třídě, kde je až do dnes.

  V roce 1938 byl posledním přednostou úřadu Vladimír Vávra. V noci ze 7. na 8. října 1938 odváželo poslední auto důležité věci z poštovní budovy do Hradce Králové.

  Po osvobození již dne 13.5.1945 byli v Trutnově tři čeští úředníci a dnem 16. května přišly další posily od ředitelství z Pardubic.

  V roce 1948 se stal Trutnov okrskovým úřadem pro 26 okolních poštovních úřadů.

Chytré odkazy

 • Svaz českých filatelistů
  Stránky hlavní filatelistické organizace v České republice.
 • Česká námětová společnost
  Námětová filatelie a vše kolem ní.
 • Česká pošta
  Vydavatel českých poštovních známek a největší přepravce poštovních zásilek v České republice.
 • EXPONET
  Internetová mezinárodní výstava poštovních známek. V mnoha kategoriích zde naleznete nejrozličnější filatelistický materiál z celého světa.
 • Filaso
  Volně dostupné katalogy poštovních známek, starší čísla časopisu Filatelie a další praktické informace pro začínající sběratele poštovních známek.
 • Staré Trutnovsko na pohlednicích
  Příběhy vyprávěné na pohlednicích a fotografiích z Trutnovska a Krkonoš.
 • Svoboda na Úpou a Krkonoše
  Vyprávění o horách a o Svobodě nad Úpou z pera krkonošského patriota Antonína Tichého.
 • Česká Dáma
  Internetový obchod filatelistickým a numismatickým materiálem určený zejména začátečníkům.
 • Návštěvy od 10.5.2010:
  TOPlist