Podmínky inzerce / Nákup / Prodej / Výměna / Ostatní

Filatelistická inzerce

Aktualizace k: 8. 3. 2014 | Zpracoval: Michal Čípel

Znak KF Trutnov Na této stránce mají možnost inzerovat svůj zájem o nákup, prodej, výměnu, darování či výzvy k pomoci v oblasti filatelie a příbuzných sběratelských oborech naši členové i široká veřejnost.

Podmínky zveřejnění inzerce čtěte níže na této stránce.

 • Podmínky zveřejnění inzerce

  Michal Čípel | Platnost k 8.3.2014

  Vymezení smluvních stran

  Poskytovatel je Michal Čípel, Slezská 780/9, 50003 Hradec Králové, IČ 65718798, DIČ: CZ7904233590, tel. 604751440, e-mail cipel@filatelisti-trutnov.cz.

  Provozovatel internetových stránek je Klub filatelistů Trutnov.

  Objednavatel (dále Inzerent) je fyzická nebo právnická osoba podávající inzerát určený k umístění na internetových stránkách www.filatelisti-trutnov.cz za účelem nákupu, prodeje nebo výměny filatelistického nebo podobného sběratelského materiálu nebo za účelem pomoci ve vymezené oblasti filatelie, numismatiky a příbuzných oborů.

  Třetí strana je fyzická nebo právnická osoba, která inzerentu odpověděla na inzerát.

  Definice

  Inzerce je sdělení inzerenta v textové nebo obrazové podobě, které není sdělením poskytovatele nebo provozovatele této inzertní stránky.

  Smlouva o inzerci

  Smlouvu o inzerci lze uzavřít pouze prostřednictvím e-mailu, na žádost inzerenta i v písemné formě. Smlouva o inzerci má formu objednávky inzerce, ve které bude jasně definovaný inzerent (jméno, příjmení, adresa, telefon, u komerčních subjektů IČ) a doslovně napsaný text inzerátu, případně zpracovaná grafika inzerce.

  Cena inzerce

  Cena inzerce je uvedena v ceníku poskytovatele.

  Ochrana osobních údajů

  Poskytovatel neshromažďuje žádné informace o inzerentech vyjma údajů nutných pro účetní evidenci a platební styk. Inzerent bere na vědomí, že poskytovatel nijak nechrání osobní údaje inzerenta, které jsou uvedeny v rámci zveřejněné inzerce. Osobní údaje neuvedené v inzerci poskytovatel dále nezpracovává, pokud to nevyžaduje legislativa České republiky.

  Práva a povinnosti smluvních stran

  Právem poskytovatele je odmítnout zveřejnění i zaplacené inzerce, pokud tato neodpovídá představám poskytovatele nebo provozovatele webu.

  Právem poskytovatele je zkrátit dobu vystavení inzerce, pokud platnost inzerce vypršela (proběhl uveřejněný datum) nebo o zkrácení doby zveřejnění inzerce požádal inzerent.

  Právem poskytovatele je opravit text inzerce, pokud tato obsahuje významné chyby.

  Právem poskytovatele je odmítnou inzerci napsanou v jiném, než-li českém nebo slovenském jazyce.

  Právem poskytovatele je odstranit z webu zveřejněnou inzerci, která byla podána bezplatně, ale ve skutečnosti naplňuje všechny znaky komerčního sdělení.

  Právem inzerenta je požádat o předčasné odstranění inzerce.

  Povinností inzerenta je dostát svému závazku vůči třetí straně.

  Technické parametry inzerce

  Bezplatná řádková inzerce smí obsahovat max. 300 znaků (mezery se nepočítají). Jméno, telefon a e-mail se do počtu znaků nepočítají.

  Placená komerční inzerce smí obsahovat max. 600 znaků (mezery se nepočítají) a jeden obrázek ve formátu JPG nebo PNG o šířce 200 bodů a výšce max. 400 bodů. Jméno, telefon, e-mail a odkaz na internetové stránky se do počtu znaků nepočítají.

  Způsob předání inzerce

  Inzerci zasílejte na e-mailovou adresu cipel@filatelisti-trutnov.cz.

 • Ceník inzerce

  Michal Čípel | Platnost k 8.3.2014

  Člen Klubu filatelistů v Trutnově, textová inzerce po dobu 90 dní: zdarma

  Ostatní soukromé osoby nepodnikající, textová inzerce po dobu 30 dní: zdarma

  Komerční inzerce, textová, obrazová nebo kombinovaná inzerce po dobu 365 dní: 200,- Kč s DPH

  Výměna firemní inzerce 1x za měsíc: zdarma

Chytré odkazy

 • Svaz českých filatelistů
  Stránky hlavní filatelistické organizace v České republice.
 • Česká námětová společnost
  Námětová filatelie a vše kolem ní.
 • Česká pošta
  Vydavatel českých poštovních známek a největší přepravce poštovních zásilek v České republice.
 • EXPONET
  Internetová mezinárodní výstava poštovních známek. V mnoha kategoriích zde naleznete nejrozličnější filatelistický materiál z celého světa.
 • Filaso
  Volně dostupné katalogy poštovních známek, starší čísla časopisu Filatelie a další praktické informace pro začínající sběratele poštovních známek.
 • Staré Trutnovsko na pohlednicích
  Příběhy vyprávěné na pohlednicích a fotografiích z Trutnovska a Krkonoš.
 • Svoboda na Úpou a Krkonoše
  Vyprávění o horách a o Svobodě nad Úpou z pera krkonošského patriota Antonína Tichého.
 • Česká Dáma
  Internetový obchod filatelistickým a numismatickým materiálem určený zejména začátečníkům.
 • Návštěvy od 10.5.2010:
  TOPlist